Tag: ໄອທີ

July 20, 2020 0

ເປີດການນຳໃຊ້ລະບົບການສື່ສານຈີແຊັດ ລະບົບການສື່ສານຂອງພາກລັດ ທີ່ສາມາດຮັບ – ສົ່ງຮູບພາບ, ວິດີໂອ, ການໂທດ້ວຍສຽງ – ພາບໄດ້

By admin

ກະຊວງໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ( ປທສ ) ຮ່ວມກັບ ບໍລິສັດ ອາໂຫຼ ເຕັກໂນໂລຊີ ຈຳກັດ ໄດ້ເປີດນຳໃຊ້ລະບົບການສື່ສານຂອງພາກລັດ ( ຈີແຊັດ ຫຼື G-Chat ) ສາມາດຮັບ –…