Tag: ໄຂສົກຮຽນ

August 26, 2020 0

ທົ່ວປະເທດກຽມໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 1 ກັນຍານີ້, ດ້ານລັດຖະມົນຕີ ສສກ ເນັ້ນໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ມາດຕະການປ້ອງກັນໂຄວິດ-19ຢ່າງເຂັ້ມງວດ

By admin

ຂປລ. ບັນດາໂຮງຮຽນ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາ ທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະຊົນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ກຽມພ້ອມເລີ່ມໄຂສົກຮຽນໃໝ່ (2020-2021) ໃນວັນທີ 1 ກັນຍາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ແລະ ພ້ອມກັນສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ ການລະບາດຂອງເຊື້ອພະຍາດ…