Tag: ເສັ້ນທາງກາສີ ເມືອງນານ

July 8, 2020 0

ເສັ້ນທາງກາສີ-ເມືອງນານ (ພູເກົ້າຫລັກ) ສັນຈອນບໍ່ໄດ້ ເນື່ອງຈາກນໍ້າໄຫລຊຸເອົາຫີນແລະຂີ້ຕົມຖ້ວມເຕັມໜ້າທາງຈຸດຂົວນໍ້າປ່ອງນ້ອຍ

By admin

ເສັ້ນທາງການສີ-ເມືອງນານ(ພູເກົ້າຫຼັກ) ຍັງເປັນບັນຫາທີ່ແກ້ບໍ່ຕົກ ເມືອງເຂົ້າສູ່ລະດູຝົນການສັນຈອນຈະພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ເນື່ອງຈາກດິນເຈື່ອນແລະນໍາໄຫລຊຸເອົາຫີນແລະຂີ້ຕົມມາຖ້ວມເສັ້ນທາງທີ່ສັນຈອນໃນຫຼາຍຈຸດໆ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຈຸດຂົວນໍ້າປ່ອງນ້ອຍກ່ອນຂຶ້ນສູ່ພູເກົ້າຫຼັກ, ຜູ້ໃຊເພຈບຸກຊື່ Phuvong Lastanavong ໃນໂພດລົງເພສບຸກເມື່ອຕອນແລງວັນທີ7 ກໍລະກົດ 2020 ວ່າ: ເຖິງນັກຂັບຂີ່ທຸກຄົນທີ່ນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງກາສີຫາເມຶອງນານ (ພູເກົ້າຫລັກ)ປະຈຸບັນເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຕັດຂາດເນື່ອງຈາກຝົນຫນັກ. ຄວນຫລີກລຽງ ໄປນໍາໃຊ້ເສັ້ນທາງອື່ນ. ພະຍາກອນອາກາດປະຈຳວັນທີ 07/07/2020 ຈາກກົມອຸຕຸນິຍົມແລະອຸທົກກະສາດລະບຸວ່າ: ຄວາມກົດດັນອາກາດຕໍ່າຂອງອາກາດຮ້ອນຍັງປົກຄຸມຢູ່ທົ່ວທຸກພາກຂອງປະເທດລາວດ້ວຍກໍາລັງປານກາງ,…