Tag: ເຕືອນໃຈ

September 4, 2020 0

ສຸດເສົ້າ-ຂໍເຕືອນເປັນອຸທາຫອນ ແມ່ເສຍຊີວິດ ຈາກເຮັດໝັນ ຫຼັງລູກໄດ້ພຽງ 4 ມື້

By admin

ເລື່ອງເສົ້າ ແລະ ຂໍເຕືອນ​ເປັນ​ອຸ​ທາ​ຫອນ​ອີກ​ໜຶ່ງ​ເລື່ອງ​ທີ່​ບໍ່​ຄາດ​ຄິດ ແມ່​ຕ້ອງ​ມາ​ຈາກ​ລູກ​ນ້ອຍ​ໄວ​ພຽງ 4 ມື້ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ເຫັນ​ໜ້າ​ແມ່​ຊ້ຳ ແມ່​ກໍ​ໄປ​ປະ ເພາະ​ເຮັດ​ໝັນ ໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ 2020 ສື່ໄທລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ແມ່ເກີດລູກໃໝ່ໆໄດ້ພຽງ 4 ມື້ ,ແລ້ວໃຫ້ທ່ານໝໍ ເຮັດໝັນໃຫ້ ຫຼັງເຮັດໄດ້…