Tag: ເຂື່ອນ

September 7, 2020 0

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຮາວ ຈະໃຫ້ສຳເລັດ ພ້ອມຈຳໜ່າຍທ້າຍປີໜ້າ

By admin

ທ່ານ ຄໍາມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພະລັງງານ ແລະບໍ່ແຮ່ ພ້ອມຄະນະໄດ້ສົມທົບກັບການນຳໃນແຂວງຫົວພັນລົງຢ້ຽມຢາມຕິດຕາມຊຸກຍູ້ໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂືໍ່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຮາວ, ຕັໍ້ງຢູ່ເມືອງສົບເບົາ ແຂວງຫົວພັນ; ໂດຍໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບຂອງທ່ານ ຄໍາຜາຍ ສີລາຊາ, ປະທານ ບໍລິສັດ ກຸ່ມດວງຈະເລີນພັດທະນາກໍ່ສ້າງຈໍາກັດຜູ້ດຽວ, ທັງເປັນປະທານ ບໍລິສັດນ້ຳຮາວຈະເລີນພາວເວີ້ ຈໍາກັດ. ໃນການລົງຢ້ຽມຢາມຄັໍ້ງນີໍ້, ທ່ານ ຄໍາຜາຍ…

August 8, 2020 0

ປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ຈັດການອ່າງນໍ້າ, ການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ແຜນຮັບມືສຸກເສີນ ໃນລະດູຝົນ 2020

By admin

ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ EDL, ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ລັດວີສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ກົມຄຸ້ມຄອງພະລັງງານນໍ້າ, ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຖອດຖອນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການບໍລິຫານ ຈັດການອ່າງນໍ້າ, ການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າຕົກ ແລະ ແຜນຮັບມືສຸກເສີນໃນລະດູຝົນ 2020 . ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ຂອງ…