Tag: ອຸມົງ

September 30, 2020 0

75ອຸມົງ ຕາມເສັ້ນທາງໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໄດ້ຊີເຈາະທະລຸສໍາເລັດຢ່າງສົມບູນ

By admin

CRI,ອີງຕາມຂໍ້ມູນຂອງບໍລິສັດທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ຈຳກັດ ໃຫ້ຮູ່ວ່າ ໃນເວລາປະມານ 10 ໂມງຂອງວັນທີ 29 ກັນຍາ 2020, ສຽງລະເບີດຂອງການເຈາະອຸໂມງ ດັງກ້ອງສະໜັ່ນໄປທົ່ວບໍລິເວນ ນັ້ນແມ່ນໂຄງການຈຸດສຸມຂອງໂຄງການລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສໍາເລັດການເຈາະທະລຸອຸໂມງຊຽງເງິນເລກ 3 ທີ່ແຂວງຫລວງພະບາງ. ຮອດປັດຈຸບັນ ທຸກໆອຸໂມງ 75 ແຫ່ງຕະຫຼອດແລວທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສຳເລັດການຊີເຈາະທະລຸຢ່າງປອດໄພ…