Tag: ສວນວິທະຍາສາດ

October 11, 2020 0

ວາງສີລາລຶກສ້າງສວນວິທະຍາສາດ ແລະ ພຶກສາສາດ ໃນເນື້ອທີ່30 ເຮັກຕາ ທີ່ບ້ານຫ້ວຍໂຄ້ງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ

By admin

ໜັງສືພິມ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາ, ພິທີວາງສີລາລຶກການສ້າງສວນວິທະຍາສາດ ແລະ ພຶກສາສາດ ເປັນການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ກະຊວງວິທະຍາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ບໍລິສັດ ແອັດແລນຕິກ ອິນເຕີເນເຊິນແນວ ຈໍາກັດ ຜູ້ດຽວ ທີ່ບ້ານຫ້ວຍໂຄ້ງ ເມືອງແກ້ວອຸດົມ…