Tag: ສຂະພາບ

June 22, 2020 0

ລອງປ່ຽນວິທີສະຜົມເບິ່ງ ອາດຊ່ວຍຫຼຸດຜົມຫຼົ່ນ ໄດ້ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ

By admin

ຫຼາຍໆຄົນອາດພົບບັນຫາ ເລື່ອງຜົມຫຼົ່ນຜົມບາງ ຂາດງ່າຍ, ຫຼົ່ນງ່າຍ ຫຼື ຜົມແຫ້ງເສຍ ຫາທຸກວິທີທາງເພື່ອບໍາລຸງຜົມ, ສະປາຜົມ ເສຍເງິນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໄປກັບສິ່ງນີ້ ແຕ່ກໍຍັງຫຼົ່ນຄືເກົ່າ ສິ່ງສໍາຄັນທີ່ສຸດອາດເກີດຈາກໂຕທ່ານເອງທີ່ບໍ່ຮູ້ບໍາລຸງຮັກສາຜົມໄດ້ດີປານໃດ. ມື້ນີ້ແອັດມິນເລີຍນໍາເອົາ ຂໍ້ຫ້າມໃນການສະຜົມ ທີ່ທາງຜູ້ຊ່ຽວຊານທາງຜິວໜັງອອກແນະນຳ ຫາກທ່ານປະຕິບັດຕາມນີ້ ອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜົມເຊົາຫຼົ່ນ ແລະ ມີສຸຂະພາບຜົມດີຂຶ້ນໄດ້: 1 ກ່ອນຈະສະຜົມໃຫ້ເອົາຫວີທີ່ປຽກນໍ້າ…