Tag: ວຽງຈັນ-ວັງວຽງ

June 27, 2020 0

ໄປເບິິ່ງທາງດ່ວນວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ຄືບໜ້າຫຼາຍແລ້ວ ທ້າຍປີນີ້ໄດ້ໃຊ້

By admin

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນແຕ່ເຂດນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຫາ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ເລີ່ມລົງມືກໍ່ສ້າງໃນກາງເດືອນພະຈິກ 2018 ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສູ່ເມືອງທ່ອງທ່ຽວຍອດນິຍົມຫຼຸດລົງເຖິງ1 ຊົ່ວໂມງ. ຫຼ້າສຸດມາຮອດກາງເດືອນມິຖຸນາ ການກໍ່ສ້າງຄືບໜ້າໄວຫຼາຍສໍາເລັດໄປຫຼາຍກວ່າ75% ເຊິ່ງ ຈະສາມາດເປີດນຳໃຊ້ໄດ້ໃນຕົ້ນເດືອນທັນວາປີ2020ນີ້. ປະຈຸບັນ ໄດ້ສໍາເລັດການປູຢາງຫມາກຕອຍ ຊັ້ນທໍາອິດ ສໍາເລັດແລ້ວ ຫຼາຍກ່ວາ 50 ກມ ແລະ…