Tag: ວັນຄູ

October 6, 2020 0

ຄູລາວໃນສັດຕະວັດທີ 21 ນີ້ ຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ທີ່ມີຈິດວິນຍານຂອງຄວາມເປັນຄູຢ່າງເລິກເຊິ່ງ

By admin

ຂປລ.ວັນຄູແຫ່ງຊາດ ວັນທີ 7 ຕຸລາ ຊຶ່ງເປັນວັນປະຫວັດສາດທີ່ສໍາຄັນໜຶ່ງຂອງຊາດລາວເຮົາ ໄດ້ໝູນວຽນມາບັນຈົບຄົບຮອບ 26 ປີ (ວັນທີ 7 ຕຸລາ 1994-ວັນທີ 7 ຕຸລາ 2020), ຂ້າພະເຈົ້າ ຕາງໜ້າໃຫ້ຄະນະພັກ, ຄະນະນໍາກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ…