Tag: ນໍ້າມັນຂຶ້ນ

October 15, 2020 0

ຂຶ້ນອີກແລ້ວ! ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນ ທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ16 ຕຸລາ ເປັນຕົ້ນໄປ

By admin

ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ0933/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ15ຕຸລາ 2020, ເຖິງ ສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ນໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ,ເລື່ອງ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ລາຄາໃຫມ່ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 16 ຕຸລາ…

August 20, 2020 0

ປະກາດປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ແລະ ແອັດຊັງທຳມະດາ, ສ່ວນການຊວນປັບລົງ ເລີ່ມປະຕິບັດ 21 ສິງຫາ 2020

By admin

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການປະກາດປັບຂຶ້ນລາຄານໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ ແລະ ແອັດຊັງທຳມະດາ, ສ່ວນນໍ້າມັນການຊວນປັບລົງ ເລີ່ມປະຕິບັດ 21 ສິງຫາ 2020. ວັນທີ20 ສິງຫາ 2020  ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ0762/ອຄ.ກຄພນ ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟແລະອາຍແກັສ,ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ; ເລື່ອງ: ແຈ້ງການປັບລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ໃນນີ້ປັບຂຶ້ນນໍ້າມັນແອັດຊັງພິເສດ80ກີບຕໍ່ລິດ, ປັບຂຶ້ນນໍ້າມັນແອັດຊັງທຳມະດາ90ກີບຕໍ່ລິດ;…

August 4, 2020 0

ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້ນທົ່ວປະເທດ ເລີ່ມ5 ສິງຫາ, ໃນນີ້ແອັດຊັງພິເສດຂຶ້ນ20 ກີບ, ແອັດຊັງທຳມະດາຂຶ້ນ80ກີບ , ການຊວນຂຶ້ນ100ກີບ

By admin

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0716/ອຄ.ກຄພນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ລົງວັນທີ 4 ສິງຫາ 2020. ເລື່ອງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ການປັບຂຶ້ນຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ແອັດຊັງພິເສດ ປັບຂຶ້ນ 20 ກີບ/ລິດ,  ແອັດຊັງທຳມະດາ ປັບຂຶ້ນ 80 ກີບ/ລິດ.…

June 30, 2020 0

ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນຂຶ້້ນອີກ(ແອັດຊັງຂຶ້ນ240ກີບ ແລະ ກາຊວນຂຶ້ນ220ກີບ) ເລີ່ມປະຕິບັດ1 ກໍລະກົດ

By admin

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ0691/ອຄ.ກຄພນ ລົ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2020 ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແຈ້ງປັບຂຶ້ນລາຄາຂາຍຍ່ອຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ . ລາຄາໃໝ່ນີ້ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດວັນທີ 1 ກໍລະກົດ 2020…