Tag: ທົ່ວໄປ

August 28, 2020 0

ໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ຄືບໜ້າຫຼາຍກວ່າ 90%

By admin

ສຳນັກຂ່າວຊີນຫົວໄດ້ປະມວນພາບການກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງໂຄງການດັ່ງກ່າວຄືບຫນ້າໄດ້ຫລາຍກວ່າ 90% ແລ້ວ ສຳລັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານ ໂຄງການລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ແມ່ນໂຄງການລິເລີ່ມ “ໜື່ງແລວ ໜື່ງເສັ້ນທາງ” ຂອງ ສປ ຈີນ ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ສປປ ລາວ ທັງນີ້, ເພື່ອເປັນໃບໜ້າໃໝ່…