Tag: ຊ່ວຍສັງຄົມ

July 7, 2020 0

ຊ່ວຍກັນຄົນລະໜ້ອຍ! ໃຫ້ຫຼານນ້ອຍໄດ້ເບິ່ງເຫັນ ຫຼັງຈາກເກີດກ່ອນກຳນົດ ຕ້ອງໄດ້ຜ່າຕັດຕາທີ່ປະເທດໄທ ເຊິ່ງມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສູງ

By admin

ວັນທີ 7 ກໍລະກົດ 2020 ຜູ້ໃຊ້ເພຈບຸກທີ່ຊື່ວ່າ Lathdavone Sayduangta ໄດ້ໂພສຂໍ້ຄວາມວ່າ: ຂໍອະນຸຍາດໂພສ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອນຳໝູ່ເພື່ອນໃນສັງຄົມ… ເນື່ອງຈາກວ່າຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະເອົາລູກຊາຍທີ່ເກີດກ່ອນກຳນົດ ໄປຜ່າຕັດຕາຢູ່ໄທ ທີ່ສະຖາບັນເດັກແຫ່ງຊາດພະລາຊີນີ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນປະມານ 500.000ບາດ ເຊິ່ງຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີເງິນຈຳຫຼາຍຂະໜາດນັ້ນ..ຖ້າວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບການຜ່າຕັດ ລູກຂ້າພະເຈົ້າອາດຈະພິການຕາໄປຕະຫຼອດຊີວິດ ທ່ານໃດທີ່ມີໃຈບຸນຈະຮ່ວມບໍລິຈາກ ຊ່ວຍເດັກຕາດຳໆຄົນໜຶ່ງທີ່ຈະບໍ່ມີໂອກາດເບິ່ງເຫັນໄດ້.. ຊ່ວຍບໍລິຈາກມາໝາຍເລກບັນຊີ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ …