Tag: ຈີນ

August 23, 2020 0

ເຂື່ອນ3 ຜາຂອງຈີນ ເລັ່ງລະບາຍນໍ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ

By admin

ເຂື່ອນ3ຜາຂອງຈີນ ໄດ້ເລັ່ງລະບາຍນໍ້າຢ່າງ7ເນື່ອງເພື່ອຮອງຮັບກັບມວນນໍ້າອັນມະຫາສານທີ່ໄຫຼລົງມາຢ່າງເນື່ອງ ເນື່ອງຈາກຍັງຈະມີຝົນຕົກຢູ່ລ່ອງນໍ້າຢາງຊີ ຂະນະທີ່ຕາມຂ່າວຊີອາໄອໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ​ຂໍ້​ມູນ​ອຸ​ທົກ​ກະ​ສາດຫຼ້າ​ສຸດ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ, ໃນ​ເວ​ລາ 8 ໂມງ​ຂອງວັນ​ທີ 22 ສິງ​ຫາ​ນີ້, ອ່າງ​​ຂັງນ້ຳ​ຊ່ານເຊຍ​ມີ​ລະ​ດັບ​ນ້ຳ​ສູງເຖິງ 167,65 ແມັດ, ຫຼັງ​ຈາກ​ນັ້ນ​ຄ່ອຍໆ​ຫຼຸດ​ລົງ. “​ນ້ຳ​ຖ້ວມ​ເລກ 5 ປີ 2020 ແມ່​ນ້ຳ​ຢາງ​ຊີ​ກຽງ” ໄດ້​ໄຫຼ​ຜ່ານ​ອ່າງຂັງ​ນ້ຳ​​ຊ່ານ​ເຊຍ​ຢ່າງ​ສະ​ດວກ.…