Tag: ຂ່າວພາຍໃນ

June 17, 2020 0

ແຕ່ງຕັ້ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ 4 ທ່ານທາງການແລ້ວ

By admin

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກຂໍ້ຕົກລົງ ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ 2020 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ ດັ່ງມີລາຍຊື່ ຕໍ່ໄປນີ້: 1) ທ່ານ ຄໍາເພັງ ທິນນະກອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ແລະ…

June 16, 2020 0

ສະໜາມບິນທົ່ງໄຫຫີນ ຊຽງຂວາງ ຈະຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໂດຍກົງ

By admin

ພິທີມອບ-ໂອນສະໜາມບິນ ທົ່ງໄຫຫີນຊຽງຂວາງ ລະຫວ່າງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນ ສົ່ງໃຫ້ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງໄດ້ຈັດຂຶ້ນ ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ໂຮງ ແຮມຊຽງຂວາງວິວ ເມືອງແປກ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໂດຍການ ກ່າວມອບຂອງ ທ່ານ ບຸນແຕງ…