Tag: ຂົນລະປະທານ

September 15, 2020 0

ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານນ້ຳຂວາງບ້ານເມືອງນາເມືອງກັວນ ຄືບໜ້າແລ້ວ31%

By admin

ວັນທີ່ 14 ກັນຍາ 2020 ນີ້ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ ແລະ ຂັ້ນເມືອງ ໄດ້ລົງກວດກາຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການກໍ່ສ້າງຊົນລະປະທານ ນ້ຳຂວາງ ບ້ານເມືອງນາ ເມືອງກັວນ ແຂວງຫົວພັນ ຊິ່ງນຳໂດຍທ່ານ ກອນໄທ ແກ້ວນະຄອນ…