Author: admin

June 16, 2020 0

ອາເມຣິກາ ສະໜັບສະໜູນການຫຼຸດຜ່ອນເດັກຂາດສານອາຫານຢູ່ລາວ

By admin

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໂຄງການເຊື່ອມສານວຽກງານໂພຊະນາການນໍ້າ ແລະ ສຸຂານາໄມ ໄລຍະ 2 ປີ 2020-2021 ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະລັດອາເມຣິກາ ຜ່ານອົງການພັດທະນາສາກົນປະເທດສະຫະລັດອາເມຣິກາ (USAID) ໃນການສືບຕໍ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອບັນຫາເດັກຂາດສານອາຫານແບບຊຳເຮື້ອ (ເດັກລວງສູງບໍ່ໄດ້ມາດຕະ ຖານ) ຈັດຂຶ້ນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມລົງນາມລະຫວ່າງທ່ານ…

June 16, 2020 0

ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ VII ສະຫຼຸບວຽກງານວິຊາສະເພາະ 5 ເດືອນປີ 2020 ແລະ ທິດທາງໃນຕໍ່ໜ້າ

By admin

ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020, ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ VII (ແຂວງຈໍາປາສັກ, ແຂວງສາລະວັນ, ແຂວງເຊກອງ, ແຂວງອັດຕະປື), ໄດ້ຈັດເກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະ 5 ເດືອນປີ 2020 ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ແລະ ມາດຕະການຈັດເກັບລາຍຮັບ 6…