Author: EP1

July 8, 2020 0

ເຕືອນ! ທາງເວັ້ນຂົວນໍ້າເຄັມຂາດແລ້ວ ໃຫ້ຫຼີກເວັ້ນການສັນຈອນຜ່ານທາງນັ້ນ

By EP1

ກ່ອນໜ້ານີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນ ຂົວນໍ້າເຄີຍເຄີຍເປັນກະແສໃຫຍ່ໂຕໃນສື່ອອນລາຍ ປະເດັນຮົ້ວກັ້ນເຂດກໍ່ສ້າງ ຫຼື ປ້າຍບອກເຕືອນບໍ່ໄດ້ມາດຖານ ເປັນເຫດເຮັດໃຫ້ນັກຂັບຂີ່ທີ່ສັນຈອນຜ່ານທາງນັ້ນ ເກີດອຸບັດເຫດຫຼາຍຄັ້ງ ຈົນນໍາມາສູ່ການເສຍຊີວິດພ້ອມກັນເຖິງ 3ຄົນ. ແຕ່ເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວກໍ່ໄດ້ຮັບການໄກ່ເກ່ຍໄປເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ. ເຊິ່ງຕໍ່ມາທາງຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງກໍ່ໄດ້ອອກມາໃຫ້ສໍາພາດຜ່ານສື່ທາງການຊື່ດັງກ່ຽວກັບປະເດັນດັ່ງກ່າວ ແຕ່ກໍ່ໜີບໍ່ພົ້ນດຣາມາ ມີຫາງສຽງຈາກສັງຄົມຕໍ່ວ່າພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຮົ້ວກັນ ຫຼື ປ້າຍເຕືອນຕ່າງໆບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານຄືກັບເຂດກໍ່ສ້າງເຂດອື່ນ ເຊິ່ງຕໍ່ມາກໍ່ໄດ້ມີການແກ້ໄຂປັບປຸງໃໝ່ທັງໝົດ. ແຕ່ຫຼ້າສຸດ…

June 29, 2020 0

ຄະນະສົງ 9 ອົງ ເດີນທຸດົງກັບວັດຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ ຫຼັງສໍາເລັດຮ່ວມສົ່ງພຣະມະຫາງອນສູ່ສະຫວັນ

By EP1

ເປັນພາບທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈ ແລະ ເປັນບຸນຕາໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮູ້ເຫັນອີກຄັ້ງ ສໍາລັບຂະບວນການເດີນທຸດົງຂອງຄະນະສົງ 9ອົງ ທີ່ໄດ້ເດີນທາງມາຮ່ວມພິທີຖວາຍສັກກາຣະ ພຣະສະຣິຣະສັງຂານ (ຖວາຍພະເພີງ) ພຣະຍອດແກ້ວມະຫາງອນ ດໍາຣົງບຸນ ຈາກສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ເມື່ອສໍາເລັດເປົ້າໝາຍແລ້ວກໍ່ໄດ້ເດີນທຸດົງກັບສະຫວັນະເຂດຄືນ ໃນມື້ນີ້ ວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2020. ກ່ອນໜ້ານີ້, ຄະນະສົງ…