ອອກມາແລ້ວ! ນະໂຍບາຍຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ປະຕິບັດແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ທັນວາ 2020

ອອກມາແລ້ວ! ນະໂຍບາຍຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ປະຕິບັດແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ທັນວາ 2020

July 16, 2020 0 By admin

ຫ້ອງວ່າການສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 752/ຫສນຍ; ລົງວັນທີ 14 ກໍລະກົດ 2020 ເລື່ອງທິດຊີ້ນໍາຕໍ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ອີງຕາມເອກະສານລາຍງານຂອງກະຊວງພະລັງງານແບລະບໍ່ແຮ່ ສະບັບເລກທີ0888/ພບ ລົງວັນທີ29ມິຖຸນາ 2020; ອີງຕາມການຊີ້ນຳຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີໃນວັນທີ8 ກໍລະກົດ 2020

ຫ້ອງການວ່າການສຳນັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງການຊີ້ນຳຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ມາຍັງທ່ານຊາບດັ່ງນີ້


1. ເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຫຼຸດລາຄາໄຟຟ້າ ໃນໄລຍະຂອງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສໍາລັບພາກທີ່ຢູ່ອາໄສ ນັບແຕ່ເດືອນເມສາ ຫາ ທັນວາ 2020 ຕາມການສະເໜີຂອງກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້: ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 0-150 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາພະລັງງານທັງໝົດ ຄູນລາຄາ 355 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ ເປັນລາຄາໄຟຟ້າຂອງເດືອນ.

ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 151-461 ກິໂລວັດໂມງຕໍ່ເດືອນ ແມ່ນໃຫ້ເອົາພະລັງງານ 150 ກິໂລວັດໂມງທໍາອິດ ຄູນລາຄາ 355 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ, ສ່ວນພະລັງງານທີ່ເຫຼືອ ແມ່ນໃຫ້ຄູນລາຄາ 710 ກີບ/ກິໂລວັດໂມງ, ແລ້ວເອົາທັງສອງຂັ້ນມາບວກກັນເປັນລາຄາໄຟຟ້າຂອງເດືອນ.

ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແຕ່ 462 ກິໂລວັດໂມງ/ເດືອນ ຂຶ້ນໄປ ແມ່ນເອົາພະລັງງານທັງໝົດ ຄູນລາຄາ 710 ກີບລກິໂລວັດໂມງ ເປັນລາຄາໄຟຟ້າຂອງເດືອນ.


2. ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄລ່ລຽງຄືນລະອຽດ ສໍາລັບຜູ້ຊົມໃຊ້ທີ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນຄ່າໄຟຟ້າໄປແລ້ວໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາ


3. ໃຫ້ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າໂຄງສ້າງລາຄາໄຟຟ້າໄລຍະຍາວປັບປຸງໃໝ່ ຢ່າງລະອຽດ ໂດຍມີການປະກອບຄໍາເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນໃນສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ທາງເລືອກທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບສະພາບເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລ້ວນໍາສະເໜີລັດຖະບານພິຈາລະນາພາຍໃນເດືອນຕຸລາ 2020.