ເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ – ມັ່ງເມືອງຊົນນະບູລີ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດເປັນເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ – ມັ່ງແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນທາງການ

ເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ – ມັ່ງເມືອງຊົນນະບູລີ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດເປັນເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ – ມັ່ງແຫ່ງຊາດ ຢ່າງເປັນທາງການ

July 15, 2020 0 By admin

ພິທີປະກາດຮັບຮອງເອົາເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ – ມັ່ງເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ – ມັ່ງແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 13 ກໍລະກົດ 2020 ນີ້ ຢູ່ທີ່ເມືອງຊົນນະບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ. ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີຄັ້ງນີ້ມີທ່ານ ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ເຈົ້າແຂວງສະຫວັນນະເຂດ,ທ່ານ ທອງເພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ຣິຄາດາ ຣິເກີ ຫົວໜ້າອົງການສະຫະປະຊາຊາດປະຈຳລາວ ພ້ອມດ້ວຍທ່ານຮອງເຈົ້າແຂວງ,ບັນດາທ່ານເຈົ້າເມືອງ 14 ເມືອງ, 1 ນະຄອນ ແລະ ຫົວໜ້າພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງເຂົ້າຮ່ວມນຳ.


ໃນພິທີ ທ່ານ ສຸວິໄລ ຫຼວງຊະລາດ ເຈົ້າເມືອງຊົນນະບູລີ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ລະບົບນິເວດປ່າໂຄກໂອງ – ມັ່ງເມືອງຊົນນະບູລີ ມີຄວາມສຳຄັນໃນລະດັບພາກພື້ນ ທີ່ຖືກກຳນົດໄວ້ໃນ 200 ຂອງລະບົບນິເວດລະດັບໂລກ ແລະ ເປັນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງບັນດາຊະນິດພັນສັດຕ່າງໆ ທີ່ສຳຄັນໃນໂລກ ແລະ ຊະນິດພັນສັດທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງເປັນເຂດທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການໃຫ້ບໍລິການດ້ານລະບົບນິເວດ ພາຍໃນປະເທດເປັນຕົ້ນ: ການສະໜອງນ້ຳ,ຄວາມຍືນຍົງຂອງຜະລິດຕະພັນປ່າໄມ້,ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ຊຶ່ງເປັນປະໂຫຍດແກ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຊາວເມືອງຊົນນະບູລີ ກໍ່ຄືເມືອງອ້າງຂ້າງ.

ນອກຈາກນີ້ເຂດດັ່ງກ່າວ ຍັງເປັນບ່ອນທີ່ຢູ່ອາໃສຂອງສັດທີ່ຫາຍາກໃນຕຳນານນັ້ນກໍ່ຄື ຣະໂອງ – ຣະມັ່ງ ( ໂອງ-ມັງ )ຊຶ່ງໃນທົ່ວໂລກຍັງມີພຽງແຕ່ 2 ປະເທດເທົ່ານັ້ນທີ່ມີໃນທຳມະຊາດຄື: ກຳປູເຈຍ ແລະ ລາວເຮົາ, ສະເພາະຢູ່ ສປປ ລາວມີປະມານ 130 – 173 ໂຕ, ມີສະເພາະຢູ່ເມືອງຊົນນະບູລີແຫ່ງດຽວເທົ່ານັ້ນ. ເພື່ອປົກປັກຮັກສາຊະນິດພັນສັດດັ່ງກ່າວ ພື້ນຖານທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເປັນເຈົ້າການທີ່ສຳຄັນໃນການອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນຄືແນວນັ້ນ ອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈຶ່ງໄດ້ປະກາດສ້າງຕັ້ງເປັນເຂດອະນຸລັກໂອງ – ມັ່ງໃນປີ 2004 ຊຶ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 93.000 ເຮັກຕາ ກວມເອົາ 24 ບ້ານຂອງເມືອງຊົນນະບູລີ.

ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງ ໃນລະບົບນິເວດປ່າໂຄກໂດຍຂະຫຍາຍກວມເອົາເຂດປ່າໂຄກຕື່ມອີກເປັນ 4 ເມືອງ ແນໃສ່ເພື່ອສືບຕໍ່ອະນຸລັກ ແລະ ປົກປັກຮັກສາຊະນິດພັນສັດປ່າ ໃນເຂດປ່າໂຄກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂອງ – ມັ່ງໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ສະນັ້ນລັດຖະບານຈຶ່ງໄດ້ຍົກລະດັບການຄຸ້ມຄອງຈາກເຂດອະນຸລັກຂອງແຂວງ ຂຶ້ນເປັນລະດັບຊາດຕາມດຳລັດຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສະບັບເລກທີ 209/ນຍ ຊຶ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 130.745 ເຮັກຕາກວມເອົາ 5 ເມືອງຄື: ເມືອງຊົນນະບູລີ,ສອງຄອນ,ທ່າປາງທອງ,ພະລານໄຊ ແລະ ເມືອງພີນ ກວມເອົາ 55 ບ້ານ.


ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ທອງເພັດ ວົງມະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ໄດ້ມີຄຳເຫັນວ່າ: ໂຄງການຄຸ້ມຄອງທີ່ດິນ ແລະ ປ່າໄມ້ແບບຍືນຍົງຢູ່ໃນລະບົບນິເວດປ່າໂຄກພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ຫຼື ເອີ້ນວ່າໂຄງການອະນຸລັກໂອງ – ມັ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກກອງທຶນສິ່ງແວດລ້ອມໂລກ ໂດຍຜ່ານອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເພື່ອການພັດທະນາ ໂດຍແມ່ນກົມປ່າໄມ້ສົມທົບກັບແຂວງສະຫວັນນະເຂດເປັນຜູ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີໄລຍະເວລາ 6 ປີເລີມແຕ່ເດືອນ ພຶດສະພາ 2016 ຫາ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022.

ດັ່ງນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີຄວາມຍືນຍົງຕິດພັນກັບການປັບປຸງຊີວິກການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໂດຍຫັນເອົາວຽກງານອະນຸລັກສັດປ່າ ຕິດພັນກັບການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກທຳມະຊາດ ເພື່ອສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ປະຊາຊົນ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນຈຳນວນ 54 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການຫຼຸດພົ້ນອອກຈາກຄວາມທຸກຍາກເທື່ອລະກ້າວ.

ຈາກນັ້ນບັນດາທ່ານການນຳຂອງແຂວງ,ຂອງກະຊວງ ແລະ ບັນດາແຂກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ກໍ່ໄດ້ຮ່ວມກັນເປີດປ້າຍເຂດອະນຸລັກປ່າໂຄກໂອງ – ມັ່ງແຫ່ງຊາດ ແລະ ທ່ານເຈົ້າແຂວງກໍ່ໄດ້ໃຫ້ກຽດລັ່ນຄ້ອງ 9 ບາດເພື່ອເປັນສິລິມົງຄຸນໃຫ້ແກ່ການເປີດງານໃນຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ.