ແກ້ວຕາ ພອນປະເສີດ ກັບການສະແດງຊີຣີ ເຮົາ HOUSE the series ມາໃນບົດນ້ອງນັດດາ  ຈະຖືກຕາຖືກໃຈໜຸ່ມຫຼາຍຄົນບໍນໍ

ແກ້ວຕາ ພອນປະເສີດ ກັບການສະແດງຊີຣີ ເຮົາ HOUSE the series ມາໃນບົດນ້ອງນັດດາ ຈະຖືກຕາຖືກໃຈໜຸ່ມຫຼາຍຄົນບໍນໍ

July 10, 2020 0 By admin

ແກ້ວຕາ ພອນປະເສີດ Keota Phonepasert ກັບການສະແດງຊີຣີ ເຮົາ HOUSE the series ມາໃນບົດນ້ອງນັດດາ ຈະຖືກຕາຖືກໃຈໜຸ່ມຫຼາຍຄົນບໍນໍ ຢ່າລືມໃຫ້ກຳລັງໃຈ ແລະ ຕິດຕາມຊີຣີ ຂອງຄົນລາວເຮົານໍ

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາບທີ6