ສ່ອງ10ພາບງາມໆຂອງນ້ອງຕາຕີບ…. ຮອງອັນດັບ2 ນາງສາວທິດາກອງເຂົ້າໃຫຍ່

ສ່ອງ10ພາບງາມໆຂອງນ້ອງຕາຕີບ…. ຮອງອັນດັບ2 ນາງສາວທິດາກອງເຂົ້າໃຫຍ່

July 10, 2020 0 By admin

ນ້ອງຕາຕີບ ຍາດີ TaTib Ya Dee ຮອງອັນດັບ2 ນາງສາວທິດາກອງເຂົ້າໃຫຍ່ ມາໃນຊຸດລາວງາມເດັ່ນສະດຸດຕາ ເຊິ່ງເປັນຜົນງານຈາກຊ່າງພາບ ‎Bay Xaysavanh‎ ເຈົ້າຂອງThida Pro Stu ແຂວງໄຊຍະບູລີ.

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາບທີ6

ພາບທີ7

ພາບທີ8

ພາບທີ9

ພາບທີ10