ການຄ້ານະຄອນຫຼວງ ກຳນົດລາຄາຂາຍຍ່ອຍເຂົ້າສານຫນຽວ(ປະເພດ 2)ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 7.400 ກີບ/ກິໂລ

ການຄ້ານະຄອນຫຼວງ ກຳນົດລາຄາຂາຍຍ່ອຍເຂົ້າສານຫນຽວ(ປະເພດ 2)ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 7.400 ກີບ/ກິໂລ

July 9, 2020 0 By admin

ພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ1099/ອຄ.ນວ.ຄພນ ລົງວັນທີ9ກໍລະກົດ 2020 ເຖິງ: ທ່ານຫົວຫນ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ 09 ຕົວເມືອງ, ຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດເກັບຊື້ເຂົ້າ, ໂຮງສີເຂົ້າ, ຊາວນາ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຂາຍຍົກ-ຂາຍ່ອຍເຂົ້າກິນ; ເລື່ອງ: ການກໍານົດລາຄາຂາຍຍົກ – ຂາຍຍ່ອຍເຂົ້າກິນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ອີງຕາມ ດໍາລັດ ເລກທີ 474/ນຍ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ; ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນສະບັບເລກທີ 0443/ຈນວ ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2018;  ອີງຕາມ ຫນັງສືແຈ້ງຕອບຂອງກົມການຄ້າພາຍໃນ ສະບັບເລກທີ 0513/ກຄພນ.ຄສລ ລົງວັນທີ 17 ມິຖຸນາ 2020.

ເພື່ອແນໃສ່ການຮັກສາສະຖຽນລະພາບ ດ້ານລາຄາ, ທັງເປັນການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາ ຂອງ ຜູ້ເຮັດການຜະລິດ, ຜູ້ປະກອບການຊື້ – ຂາຍເຂົ້າກິນ ໃຫ້ມີຄວາມສະຫງົບ ແລະ ທັງຮັບປະກັນດ້ານການສະຫນອງສະບຽງອາ ຫານໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

ຫົວຫນ້າພະແນກອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ອອກແຈ້ງການ ດັ່ງນີ້: 1. ລາຄາຂາຍເຂົ້າເປືອກຫນຽວ ຂອງຊາວນາສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3.600 ກີບ/ກິໂລ; 2. ລາຄາຂາຍເຂົ້າເປືອກຫນຽວ ຢູ່ຫນ້າໂຮງສີເຂົ້າ ຫຼື ຫນ້າສາງສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 3.900 ກີບ/ກິໂລ;  3. ລາຄາຂາຍຍົກເຂົ້າສານຫນຽວ (ປະເພດ 2) ສົ່ງເຖິງຕະຫຼາດ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 6.800 ກີບ/ກິໂລ;  4. ລາຄາຂາຍຍ່ອຍເຂົ້າສານຫນຽວ(ປະເພດ 2)ຢູ່ຕາມທ້ອງຕະຫຼາດທົ່ວໄປ ສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 7.400 ກີບ/ກິໂລ;

ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ນັບແຕ່ ວັນທີ່ໄດ້ລົງລາຍເຊັນ ເປັນຕົ້ນໄປ.ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ ແລະ ມີປະ ສິດທິຜົນ.