ວັນທີ 8/7/2020 ທາງເວັ້ນຂົວນໍ້າເຄັມ ທາງໄປເວີນຄຳ ຂາດລະເດີພີ່ນ້ອງ…ຫາກບໍ່ມີວຽກຈຳເປັນໃຫ້ຫລີກເວັ້ນການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ

ວັນທີ 8/7/2020 ທາງເວັ້ນຂົວນໍ້າເຄັມ ທາງໄປເວີນຄຳ ຂາດລະເດີພີ່ນ້ອງ…ຫາກບໍ່ມີວຽກຈຳເປັນໃຫ້ຫລີກເວັ້ນການສັນຈອນຊົ່ວຄາວ

July 8, 2020 0 By admin

ເວລາປະມານ9 ໂມງ ວັນທີ 8/7/2020 ທາງເວັ້ນຂົວນໍ້າເຄັມ ທາງໄປເວີນຄຳ ເຂດທ່າງ່ອນ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບ່ອນທີ່ເກີດອຸປະຕິເຫດຫລາຍຄັ້ງ ຍ້ອນຝົນຕົກ ນໍ້າຂຶ້ນສູງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງໄດ້ຂາດ.

ປັດຈຸັບນພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຈຂ້ອງກຳລັງເລັ່ງເຂົ້າແກ້ໄຂ ເຊິ່ງຕ້ອງໃຊໍ້ເວລາດົນສົມຄວນ; ດັ່ງນັ້ນຫາກບໍ່ມີວຽກຈຳເປັນຄວນຫີກເວັ້ນການສັນຈອນຜ່ານເສັ້ນທາງດັ່ງກ່າວ.

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກຳລັງເລັ່ງແກ້ໄຂ

ຂົວນໍ້າເຄັມ

Geplaatst door Jockky Inpunya op Dinsdag 7 juli 2020