ເຈົ້າໜ້າທີ່ ລົງກວດສອບປະລິມານສຸດທິ ສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ປະເພດນຳ້ດື່ມ ແລະ ຊີມັງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ລົງກວດສອບປະລິມານສຸດທິ ສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ປະເພດນຳ້ດື່ມ ແລະ ຊີມັງ

July 6, 2020 0 By admin

ໜັງສືພິມ ວິທະຍາສາດ ແລະ ການພັດທະນາ, ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜັນຂະຫຍາຍຕາມລະບຽບການ, ຫຼັກການກວດສອບສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່, ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ກວດສອບຜະລິດຕະພັນ ແລະ ສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ຜະລິດ, ນຳເຂົ້າ, ສົ່ງອອກ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການທີ່ກຳນົດໃວ້ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ສາກົນ ແນໃສ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີການເອົາປຽບກັນລະຫວ່າງຜູ້ຊື້ ແລະ ຜູ້ຂາຍ, ມີຄວາມຍຸດຕິທຳ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.


ໃນວັນທີ 04 ມິຖຸນາ 2020, ສູນວັດແທກ, ກົມມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ກະຊວງວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ນໍາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸດາ ແກ້ວວົງກົດ, ວິຊາການ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດສອບປະລິມານສຸດທິ ທີ່ບັນຈຸໃນສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ ຢູ່ບໍລິສັດ ຊາສີກຣູບ ຈໍາກັດ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ດົງນາຄໍາ, ນະຄອນໄກສອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງໄດ້ກວດສອບຜະລິດຕະພັນນໍ້າດື່ມ ແລະ ເບຍສະຫວັນ ປະເພດເບຍແກ້ວຂະໜາດ 640ml ແລະ 330ml ແລະ ປະເພດເບຍປ່ອງຂະໜາດ500ml ແລະ 330ml.


ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ລົງກວດສອບສິນຄ້າຫຸ້ມຫໍ່ປະເພດຊີມັງ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ຄູນເງິນ ເມືອງ ຄຸນຄໍາ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ກວດສອບປະເພດ ຊີມັງປອດແລນ 52.5, ຊີມັງປະສົມ 32.5 ແລະ ຊີມັງປອດແລນ 42.5 ຂະໜາດ 50 ກິໂລກຼາມ ຜ່ານການກວດກວດສອບເຫັນວ່າບໍລິມາດທີ່ບັນຈຸແມ່ນໄດ້ຕາມມາດຕະຖານທີ່ກຳນົດໄວ້.


ຂ່າວໂດຍ: ທ ບຸນມີ ທໍາມະວົງສີ