ອີ່ມບຸນ… ນາງສາວລາວ2018 ເຮັດບຸນໃສ່ບາດບຸນເຂົ້າພັນສາ

ອີ່ມບຸນ… ນາງສາວລາວ2018 ເຮັດບຸນໃສ່ບາດບຸນເຂົ້າພັນສາ

July 5, 2020 0 By admin

ອີມບຸນ… ນາງສາວລາວ2018  ສຸດທິດາ ອານຸສິນ ເຮັດບຸນໃສ່ບາດ ໃນມື້ບຸນເຂົ້າພັນສາ 5 ກໍລະກົດ 2020

ເມື່ອເວົ້າເຖິງປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງການເຂົ້າພັນສານັ້ນ ເປັນພຸດທະບັນຍັດ ເຊິ່ງພິກຂຸທຸກຮູບຕ້ອງປະຕິບັດຕາມ ໝາຍເຖິງການອະທິຖານວ່າພັກປະຈຳບ່ອນໃດບ່ອນໜຶ່ງໃນໄລຍະລະດູຝົນ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຄ້າງແຮມຢູ່ບ່ອນອື່ນ ຫຼື ຕາມທີ່ເອີ້ນຕິດປາກກັນທົ່ວໄປວ່າ ການຈຳພັນສາ.

ເຂົ້າພັນສາ ແປວ່າ ພັກຝົນ ໝາຍເຖິງວ່າ ພະພິກຂຸສົງຕ້ອງຢູ່ປະຈຳໃນວັດໃດໜຶ່ງລະຫວ່າງລະດູຝົນ ໂດຍເຫດທີ່ພະພິກຂຸ ໃນສະໄໝພຸດທະການ ມີໜ້າທີ່ຈະຕ້ອງຈາລຶກໂຜດສັດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ພະທຳອຳສັ່ງສອນແກ່ປະຊາຊົນໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີບ່ອນຢູ່ປະຈຳ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນລະດູຝົນ ຊາວບ້ານຈຶ່ງຕຳໜິວ່າໄປຢຽມເຂົ້າກ້າ ແລະ ພືດພັນອື່ນໆຈົນເສຍຫາຍ ພະພຸດທະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງວາງລະບຽບການຈຳພັນສາໃຫ້ພະພິກຂຸຢູ່ປະຈຳບ່ອນເກົ່າຕະຫຼອດ 3 ເດືອນ ໃນລະດູຝົນ ຄື: ເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ມື້ແຮມ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ຂອງທຸກປີ ເອີ້ນວ່າ ປຸຣິມະພັນສາ.

ຖ້າປີໃດມີເດືອນ 8 ສອງຄັ້ງ (ສອງຫົນ) ກໍເລື່ອນມາເປັນມື້ແຮມ 1 ຄ່ຳ ເດືອນ 8 ຫຼັງ ແລະ ອອກພັນສາໃນມື້ຂຶ້ນ 15 ຄ່ຳ ເດືອນ 11 ເອີ້ນວ່າ ປັດສິມພັນສາ.

ແນວໃດກໍຕາມ ຫາກພະພິກຂຸສົງຮູບໃດມີກິດທຸລະ ຄື: ເມື່ອເດິນທາງໄປແລ້ວບໍ່ສາມາດຈະກັບໄດ້ໃນມື້ນັ້ນ ກໍຊົງອະນຸຍາດໃຫ້ໄປແຮມຄືນໄດ້ຄາວໜຶ່ງບໍ່ເກີນ 7 ຄືນ ເອີ້ນວ່າ: ສັດຕາຫະ ຫາກເກີນກຳນົດນີ້ຖືວ່າບໍ່ໄດ້ຮັບປະໂຫຍດແຫ່ງການຈຳພັນສາ ຈັດວ່າ ພັນສາຂາດ ສຳລັບຂໍ້ຍົກເວັ້ນໃຫ້ພະພິກຂຸຈຳພັນສາຢູ່ບ່ອນອື່ນໄດ້ ໂດຍບໍ່ຖືເປັນການຂາດພັນສາເວັ້ນແຕ່ເກີນ 7 ວັນ ໄດ້ແກ່: 1). ການໄປຮັກສາພະຍາບານພິກຂຸ ຫຼື ບິດາ-ມານດາທີ່ເຈັບປ່ວຍ, 2). ການໄປລະງັບພິກຂຸ-ສາມາເນນ ທີ່ຕ້ອງການຈະສິກບໍ່ໃຫ້ສິກໄດ້, 3). ການໄປເພື່ອກິດທຸລະຂອງຄະນະສົງ ເຊັ່ນ: ການໄປຫາອຸປະກອນມາສ້ອມແປງກຸຕິທີ່ເປ່ເພ, 4). ຫາກທາຍົກນິມົນໄປທຳບຸນ ກໍໄປສະຫຼອງສັດທາໃນການນຳເພັນກຸສົນຂອງເຂົາໄດ້.