ເມ ວິຈິດຕາ ພອນວິໄລ Miss Universe Laos 2019

ເມ ວິຈິດຕາ ພອນວິໄລ Miss Universe Laos 2019

July 4, 2020 0 By admin

ເມ ວິຈິດຕາ ພອນວິໄລ Miss Universe Laos 2019

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາບທີ6

ພາບທີ7

ພາບທີ8

ພາບທີ9

ພາບທີ10

ພາບທີ11