ພວຕ ຄຳມ່ວນ ລົງກວດສອບບໍລິມາດຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບໍລິມາດນໍ້າດື່ມໃນ ທົ່ວເມືອງທ່າແຂກ

ພວຕ ຄຳມ່ວນ ລົງກວດສອບບໍລິມາດຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບໍລິມາດນໍ້າດື່ມໃນ ທົ່ວເມືອງທ່າແຂກ

July 2, 2020 0 By admin

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ຂະແໜງຊັບສິນທາງປັນຍາ, ມາດຕະຖານ ແລະ ວັດແທກ, ພະແນກ ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ແຂວງຄໍາມ່ວນ ໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວກວດສອບ ບໍລິມາດຫົວຈ່າຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ບໍລິມາດສຸດທິນໍ້າດື່ມໃນ ທົ່ວເມືອງທ່າແຂກ ປະຈໍາປີ 2020.

ຈຸດປະສົງໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວ ກໍເພື່ອກວດສອບມາດຕະຖານບໍລິມາດຫົວຈ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟຢູ່ໃນປ້ຳທີ່ເປີດໃຊ້ບໍລີການໃນທົ່ວເທດສະບານໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມເກນມາດຕະຖານທີ່ກໍານົດໄວ້ໃນລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມໂປ່ງໃສ, ຍຸຕິທຳ, ເພື່ອເປັນການບໍລິການຮັບໃຊ້ສັງຄົມອີກດ້ານໜຶ່ງ ພ້ອມທັງບໍ່ໃຫ້ມີການເອົາລັດເອົາປຽບ ລະຫວ່າງ ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້.

ການລົງກວດສອບໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ທັງໝົດ 27 ປໍ້າ, 139 ຫົວຈ່າຍ, ປໍ້າທີ່ປິດຊົ່ວຄາວ ມີ 02 ປໍ້າ, 10 ຫົວຈ່າຍ; ຊຶ່ງຜ່ານການກວດສອບເຫັນວ່າ ຫົວຈ່າຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟແຕ່ລະປ້ຳແມ່ນຢູ່ໃນເກນມາດຕະຖານທີ່ໄດ້ອະນຸມັດໃຫ້. ສະນັ້ນ, ວິຊາການກວດສອບຈຶ່ງໄດ້ຕິດສະຕີກເກີ, ໜີບກົ່ວ ແລະ ອອກໃບຢັ້ງຢືນໃຫ້ປ້ຳທີ່ໄດ້ຜ່ານການກວດສອບເພື່ອເປັນຫຼັກຖານ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບຫຼັກການ. ສຳລັບນໍ້າດື່ມ ສາມາດກວດໄດ້ 18 ໂຮງງານ.

ພາບ-ຂ່າວ: ພວຕ ແຂວງ ຄຳມ່ວນ