ນາງສາວລາວ2018 ສຸດທິດາ ອານຸສິນ ສາວງາມຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມາຊຸດນີ້ງາມເລີດສຸດໆ

ນາງສາວລາວ2018 ສຸດທິດາ ອານຸສິນ ສາວງາມຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມາຊຸດນີ້ງາມເລີດສຸດໆ

July 1, 2020 0 By admin

ນາງສາວລາວ2018 ສຸດທິດາ ອານຸສິນ ສາວງາມຈາກແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມາຊຸດນີ້ງາມເລີດສຸດໆ ; ແຕ່ງໜ້າ- ຜົມ : Noung Ningg
ເຄື່ອງປະດັບ : Okky Phasavath, ຊຸດງາມໆ : Katoun Savan Savan, Photo by Supachai Pech, LaochaleunRama1960s.

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາບທີ6

ພາບທີ7

ພາບທີ8

ພາບທີ9

ພາບທີ10

ພາບທີ11

ພາບທີ12

ພາບທີ13

ພາບທີ14