ຕົວເລກເສດຖະກິດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ຫຼາຍອັນບໍ່ເປັນໄປຕາມເປົ້າ

ຕົວເລກເສດຖະກິດ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ຫຼາຍອັນບໍ່ເປັນໄປຕາມເປົ້າ

June 30, 2020 0 By admin

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມເສດຖະກິດ ການຄ້າໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ເປັນຜົນກະທົບຊໍ້າເຕີມ ໃສ່ສະພາບຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດປະເທດເຮົາຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ, ໂດຍໃນ5ເດືອນຜ່ານມາ ການສົ່ງອອກຫຼຸດລົງ 6,1%, ການເກັບລາຍຮັບໄດ້ 27%ຂອງແຜນປີ, ສ່ວນການດຶງດູດການລົງທຶນ ປະຕິບັດໄດ້ 7.125 ຕື້ກີບ (ແຜນການ 23.125 ຕື້ກີບ). ຈາກຜົນດັ່ງກ່າວລັດຖະບານຄາດວ່າປີນີ້ເສດຖະກິດຈະຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ພຽງ3,3%ຫາ3,6%ຈາກແຜນການທີ່ວາງໄວ້6,5%.


ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກ່ຽວກັບພາບລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ,ຄາດຄະເນ6ເດືອນຕົ້ນປີ 2020 ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາໃນອາທິດຜ່ານມາວ່າ: ເຫດການໂຄວິດ-19 ມັນເປັນຜົນກະທົບຊໍ້າເຕີມ ໃສ່ສະພາບຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດປະເທດເຮົາ ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ. ອີງໃສ່ ການຄາດຄະເນຂອງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ໂດຍນໍາໃຊ້ຂໍ້ມູນ 3 ເດືອນ ຄາດຄະເນໝົດປີ 2020 ເສດຖະກິດຂອງປະເທດເຮົາ (GDP) ຈະຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 3,3% ຫາ 3,6% (ສະພາແຫ່ງ ຊາດຮັບຮອງ 6,5%), ໃນກໍລະນີ GDP ຂະຫຍາຍຕົວ 3,6% ຈະມີມູນຄ່າໃນປີປະມານ 175.720 ຕື້ກີບ, ປັດໄຈທີ່ ເຮັດໃຫ້ GDP ຂະຫຍາຍຕົວໃນລະດັບ 3,6% ໃນ 2020 ມີ ດັ່ງນີ້:


ຂະແໜງກະສິກໍາ: ຂະຫຍາຍຕົວ 2,3% ຫຼຸດແຜນການ 0,4%, ເຖິງວ່າຈະບໍ່ບັນລຸຕາມແຜນການທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ເຫັນວ່າປະຊາຊົນ ໄດ້ຫັນມາສູ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອສະໜອງພາຍໃນເພີ່ມຂຶ້ນ ຕາມຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ ຍ້ອນການຈໍາກັດການສົ່ງອອກສິນຄ້າກະສິກໍາ ຂອງປະເທດເພື່ອນບ້ານ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການບໍລິໂພກຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຫຼາຍຂຶ້ນ.


ຂະແໜງອຸດສາຫະກໍາ: ຂະຫຍາຍຕົວ 6,8% ຫຼຸດແຜນການ 1,5%. ອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກໍາ ຄາດຄະເນປະຕິບັດໄດ້ 3.574 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 24,44% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 10,20%, ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ຈະປະຕິບັດໄດ້ 6.256 ຕື້ກີບ.


ຂະແໜງບໍລິການ: ເຖິງແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍມາດຕະການຕ່າງໆ ເພື່ອສົ່ງເສີມ ການທ່ອງທ່ຽວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ການທ່ອງທ່ຽວລາວ-ຈີນ ແຕ່ການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຂະແໜງການບໍລິການຢ່າງໜັກໜ່ວງ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ພຽງ 1,7% ຫຼຸດແຜນການ 5,2% ແລະ ອາດຈະຫຼຸດລົງເຖິງ -4,5%. ສັງລວມແລ້ວ ນັກທ່ອງທ່ຽວເຂົ້າມາປະເທດຂອງພວກເຮົາໃນ 5 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2020 ມີພຽງ 886.447 ເທື່ອຄົນ, ຫຼຸດລົງ 17% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ. ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ແລະ ທາງບົກ ຜູ້ໂດຍສານຫຼຸດລົງຫຼາຍກວ່າ 90%.


ມູນຄ່າການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ: ປະຕິບັດໄດ້ 39,78% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນການສົ່ງອອກຫຼຸດລົງ 6,1%, ການນໍາເຂົ້າຫຼຸດລົງ 8,1%. ຄາດວ່າໝົດປີ ຈະສາມາດປະຕິບັດ 91,7% ຂອງແຜນການປີ ຈະສູນເສຍລາຍຮັບຈາກການສົ່ງອອກ ປະມານ 483,3 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ປະມານ 8,4% ຂອງມູນຄ່າການສົ່ງອອກທຽບໃສ່ປີ 2019.


ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່: ການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າ ປະຕິບັດໄດ້ 18.808 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ, ມູນຄ່າ 9.792 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 46% ຂອງແຜນການປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 41.340 ລ້ານກິໂລວັດໂມງ ມີມູນຄ່າປະມານ 21.286 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງເຫັນວ່າລື່ນແຜນເລັກໜ້ອຍ. ສໍາລັບດ້ານແຮ່ທາດ: ຜະລິດໄດ້ 5.181 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 47% ຂອງແຜນການ, ທຽບກັບໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ຫຼຸດລົງ 8% ຍ້ອນບາງໂຄງການໄດ້ຢຸດການຜະລິດ, ຄາດຄະເນໝົດປີ ການຜະລິດແຮ່ທາດຈະສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 10.851 ຕື້ກີບ ລື່ນແຜນການປະມານ 13%.


ການເກັບດ້ານລາຍຮັບ: ຮອດທ້າຍເດືອນ 5/2020 ປະຕິບັດໄດ້ 7.734 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 27% ຕາມແຜນການປີແມ່ນ 28.997 ຕື້ກີບ, ແຕ່ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ຫຼຸດລົງ 11%, ຄາດຄະເນໝົດປີ ຈະປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ພຽງແຕ່ 78% ເຊິ່ງຫຼຸດແຜນປີ 6.322 ຕື້ກີບ. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼຸດລາຍຈ່າຍລົງ ໃນບາງຮ່ວງ; ດ້ານລາຍຈ່າຍ: ຮອດທ້າຍເດືອນ 5/2020 ປະຕິບັດໄດ້ 8.614 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 24,13% ຕາມແຜນການປີແມ່ນ 35.693 ຕື້ກີບ. ລັດຖະບານ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຮັບປະກັນລາຍຈ່າຍທີ່ຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະເງິນເດືອນ, ເງິນນະໂຍບາຍ, ການຊໍາລະໜີ້ສິນ ແລະ ວຽກສຸກເສີນ ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ເປັນສ່ວນໃຫຍ່. ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ: ຕາມຕົວເລກຄາດຄະເນ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ໝົດປີ 2020 ຂ້າງເທິງນັ້ນ ຈະເຮັດການຂາດດຸນງົບປະມານ ເພີ່ມຕື່ມ 3.622 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸນທັງໝົດ ເພີ່ມຈາກ 6.696 ຕື້ກີບ (3,77% ຂອງ GDP) ມາເປັນ 10.318 ຕື້ກີບ (5,78% ຂອງ GDP).


ດ້ານເງິນຕາ: ໃນ 5 ເດືອນຕົ້ນປີ ປະລິມານເງິນ M2 ຂະຫຍາຍຕົວຢູ່ໃນລະດັບ 19,2% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງ ປີຜ່ານມາ (ມະຕິສະພາ ບໍ່ເກີນ 20% ຕໍ່ປີ). ຄັ້ງສໍາຮອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ໃນລະດັບທີ່ສາມາດກຸ້ມການນໍາເຂົ້າໄດ້ 3,4 ເດືອນລື່ນລະດັບທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຮອງເລັກໜ້ອຍ (ມະຕິສະພາ ຢ່າງໜ້ອຍ 3 ເດືອນ). ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນກີບ ທຽບໃສ່ເງິນໂດລາ ສະຫະລັດ ໄດ້ອ່ອນຄ່າລົງ 3,8% (ມະຕິສະພາ ອ່ອນຄ່າ ຫຼື ແຂກ່າບໍ່ກີນ 5%). ອັດຕາເງິນເຟີ້ ສະເລ່ຍ5 ເດືອນຢູ່ໃນລະດັບ 6,1%.


ການລົງທຶນຂອງພາກເອກະຊົນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ: ຮອດທ້າຍເດືອນ 5 ປີ 2020 ປະຕິບັດໄດ້ 750 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຫຼື ເທົ່າກັບ 7.125 ຕື້ກີບ (ແຜນການ 23.125 ຕື້ກີບ). ປັດຈຸບັນ ບັນດາໂຄງການລົງທຶນໃຫຍ່ ເປັນຕົ້ນ ໂຄງການທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ມີຄວາມຄືບໜ້າ 89,45%, ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ວັງວຽງ ມີຄວາມຄືບໜ້າ 71%.