ສາວນ້ອຍບ້ານນາ ງາມບໍ່ທຳມະດາ NamAoy Souvidar

ສາວນ້ອຍບ້ານນາ ງາມບໍ່ທຳມະດາ NamAoy Souvidar

June 25, 2020 0 By admin

ສາວນ້ອຍບ້ານນາ ງາມບໍ່ທຳມະດາ NamAoy Souvidar, ພາບງາມໆໂດຍMao Thammavongsa,ຊຸດງາມໆຈາກເຮືອນໄຕແດງ.

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາບງາມໆໂດຍMao Thammavongsa