ລາຍງານສະພາບນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງນອງ 9/10/2020

ລາຍງານສະພາບນໍ້າຖ້ວມທີ່ເມືອງນອງ 9/10/2020

October 9, 2020 0 By admin

ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງ ສະຫວັນນະເຂດ(Savannakhet Radio), ຝົນຍັງສືບຕໍ່ຕົກລິນຕະຫຼອດມື້ຕະຫຼອດຄືນເຊິ່ງໄດ້ຮັບອິດທິພົນຈາກ ພາຍຸ ດີເປັກຊັ້ນ ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ6 ຕຸລາ 2020 ຮອດປະຈຸບັນ,ມີຝົນຕົກລິນ,ຕົກແຮງບາງຄັ້ງເຮັດໃຫ້ເສັ້ນທາງລະຫວ່າງເມືອງກັບເມືອງ ແລະບ້ານຕໍ່ບ້ານຖືກຕັດຂາດ.

ຈຸດຫົວຂົວຖືກນ້ຳເຊາະເຈື່ອນເຊິ່ງພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສັນຈອນໄປມາ ລົດໃຫຍ່ທຸກປະເພດແມ່ນບໍ່ສາມາດຂ້າມໄປມາໄດ້ເປັນຕົ້ນ:ເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານ ດົງສະຫວັນ ເມືອງເຊໂປນ ຫາເມືອງນອງ ການສັນຈອນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຮືອຫຼືບັກເທົ່ານັ້ນຂ້າມ.


ສ່ວນເສັ້ນທາງລະຫວ່າງບ້ານຕໍ່ບ້ານຂອງເມືອງນອງຖຶກຕັດຂາດຫຼາຍບ່ອນເຊັ່ນ: ເຂດຈຸດສຸມແກ້ງລີ້ນມີເສັ້ນທາງແຕ່ບ້ານໄກສອນ-ຕັງອະຫາບ້ານແກ້ງລີ້ນ,ແຕ່ຈຸດສຸມແກ້ງລີ້ນຫາ ບ້ານປະຈະຕຽນ ຈຸດນ້ຳຖ້ວມຂັງແມ່ນຂົວຈົມເຊສະໝູນ ປະຊາຊົນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ເຮືອຂ້າມ,ເຂດຈຸດສຸມປະເລາະ-ອາສີງເສັ້ນທາງຖືກຕັດຂາດໃນບໍລິເວນທີ່ເປັນຫ້ວຍມີ: ແຕ່ບ້ານອາສີງ ຫາບ້ານແສນ ແລະ ບ້ານອາສີງສາລີຄຖ້ມ1ຫາຄຸ້ມ2,ໃນນັ້ນມີເສົາົຟຟ້າຫັກໂຄ້ນລົງມາ2ຫຼັກ ໄຟດັບ.


ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຂໍຝາກເຕືອນພໍແມ່ພີ່ນ້ອງປະຊາຊົນທຸກຂົງເຂດກໍ່ຄືປະຊາຊົນຊາວເມືອງ ບ້ານທິ່ຕິດກັບແຄມເຊ,ສາຍນ້ຳນ້ອຍໃຫຍ່ຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.