ນາຍົກ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສະເໜີຕໍ່ສະພາຂໍຕັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍລົງ2.650 ຕື້ກີບ ຈາກຜົນກະທົບໂຄວິດ-19

ນາຍົກ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ສະເໜີຕໍ່ສະພາຂໍຕັດງົບປະມານລາຍຈ່າຍລົງ2.650 ຕື້ກີບ ຈາກຜົນກະທົບໂຄວິດ-19

June 24, 2020 0 By admin

ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ9 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ VIII ທີ່ໄຂຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 24 ມິຖຸນາ 2020 ວ່າ: ສະພາບແວດລ້ອມ ແລະ ເງື່ອນໄຂຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຕາມມະຕິຕົກລົງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 20/ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2019 ນັ້ນ, ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ອຸປະສັກ. ອຸປະສັກ ທີ່ເນື່ອງມາຈາກຄວາມບໍ່ທັນເຂັ້ມແຂງຂອງເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງປະເທດເຮົາ ທີ່ມີຄວາມບອບບາງ ແລະ ຢູ່ໃນລະດັບມີ່ນໆ ມາຫຼາຍປີ ທີ່ສະສົມຢູ່ແລ້ວຍັງແກ້ບໍ່ທັນຕົກ.


ໃນປີ 2019 ຜ່ານມາ ເຖິງວ່າ ລັດຖະບານ ໄດ້ພະຍະຍາມສຸມກໍາລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸບັນດາຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແຕ່ກໍ່ຍັງປະຕິບັດຕົວເລກ ຄາດໝາຍຫຼາຍດ້ານບໍ່ໄດ້ຕາມແຜນວາງໄວ້ ແລະ ການແກ້ໄຂຄວາມສ່ຽງຕ່າງໆ ກໍຍັງບໍ່ທັນຕົກໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ປີ 2019 ຜ່ານໄປ, ສະພາບເສດຖະກິດ ຂອງປະເທດເຮົາ ຍັງບໍ່ທັນພົ້ນຈາກສະພາບຕາບຈູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ການວາງຄາດໝາຍຕົວເລກມະຫາພາກ ສໍາລັບປີ 2020 ຈຶ່ງໄດ້ສະເໜີຫຼຸດປີ 2019, ທັງນີ້ ກໍຍ້ອນວ່າລັດຖະບານ ພະຍາຍາມສືບຕໍ່ປັບປ່ຽນວິທີຄິດໃນການວາງແຜນ ແລະ ກໍານົດຄາດໝາຍ ໃຫ້ແທດກັບຕົວຈິງທີ່ສຸດ ເພື່ອຢາກໃຫ້ເປັນໄປໄດ້ໃນທາງປະຕິບັດ. ເບື້ອງຕົ້ນ ລັດຖະບານ ກໍຄິດວ່າແຜນທີ່ຖືກຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດນີ້, ລັດຖະບານ ກໍຈະສູ້ຊົນສຸດຂີດ ຖ້າບໍ່ໄດ້ເຕັມສ່ວນ ກໍອາດຈະຫຼຸດບໍ່ຫຼາຍເກີນໄປ.


ແຕ່ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄາດຝັນກໍ່ເກີດຂຶ້ນ, ເຫດການ ໂຄວິດ-19 ນັ້ນ, ເກີດຂຶ້ນໃນໄຕມາດທີ 1 ຂອງປີ 2020 ແລະ ເຫດການນີ້ ມັນເປັນຜົນກະທົບຊໍ້າເຕີມ ໃສ່ສະພາບຄວາມບອບບາງຂອງເສດຖະກິດປະເທດເຮົາ ຢ່າງໜັກໜ່ວງທີ່ສຸດ.

ເນື່ອງຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ປີ 2020 ພົບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ມີສິ່ງທ້າທາຍ ຫຼາຍປະການ ດັ່ງໄດ້ກ່າວມານັ້ນ, ດັ່ງນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຈຶ່ງຂໍສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ ເພື່ອຄົ້ນຄວ້າພິຈາລະນາ ດັ່ງນີ້:
ຂໍ້ສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດ:


1. ສະເໜີດັດແກ້ຕົວເລກອັດຕາການເຕີບໂຕ ຂອງເສດຖະກິດ (GDP) ຈາກແຜນການທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ຮັບຮອງ 6,5% ມາເປັນ 3,3% ຫາ 3,6% ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ.


2. ສະເໜີດັດແກ້ແຜນງົບປະມານ ປະຈໍາປີ 2020 ຕາມມາດຕາ 51 ແລະ ມາດຕາ 59 ຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານ ແຫ່ງລັດ ດັ່ງນີ້: 1) ດັດແກ້ຫຼຸດແຜນລາຍຮັບ ຕາມສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງຈາກ 28.997 ຕື້ກີບ ມາເປັນ 22.725 ຕື້ກີບ (ຫຼຸດລົງ 6.272 ຕື້ກີບ);


2) ດັດແກ້ຫຼຸດແຜນລາຍຈ່າຍ ຕາມແຜນສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ ຈາກ 35.693 ຕື້ກີບ ມາເປັນ 33.043 ຕື້ກີບ (ຫຼຸດລົງ 2.650 ຕື້ກີບ), ໃນນັ້ນ: ຫຼຸດແຜນລາຍຈ່າຍບໍລິຫານ, ດັດສົມຂອງຂັ້ນສູນກາງ 30%, ຫຼຸດລາຍຈ່າຍດັດສົມສົ່ງເສີມ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ 10%, ເລື່ອນຈ່າຍເງິນລົງທຶນຂອງລັດ ຢ່າງໜ້ອຍ 50% ແລະ ລາຍຈ່າຍອື່ນໆ ທີ່ສາມາດເລື່ອນໄດ້;


3) ດັດແກ້ເພີ່ມແຜນດຸ່ນດ່ຽງ ຈາກ 6.696 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 3,77% ຂອງ GDP ມາເປັນ 10.318 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 5,87% ຂອງ GDP (ຂາດດຸນເພີ່ມ 3.622 ຕື້ກີບ).