ຈາກອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຫັນມາປູກຊາໝ້ຽງຂາຍ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບປີໜຶ່ງ 78 ລ້ານກີບ

ຈາກອາຊີບຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ຫັນມາປູກຊາໝ້ຽງຂາຍ ເຮັດໃຫ້ມີລາຍຮັບປີໜຶ່ງ 78 ລ້ານກີບ

September 26, 2020 0 By admin

News.XBL, ຄອບຄົວຂອງລຸງ ບຸນທ່ຽງ ມວນມະນີ ອາຍຸ 54 ປີ ປະຊາຊົນບ້ານສະແມດໃຫຍ່ ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ພາຍໃນຄອບຄົວມີນໍາກັນທັງໝົດ 8 ຄົນ ມີແຮງງານຕົ້ນຕໍ 2 ຄົນ. ກ່ອນປີ 2009 ຄອບຄົວຂອງລຸງໄດ້ຍຶດຖືອາຊີບເຮັດໄຮ່: ປູກເຂົ້າເລື່ອນລອຍ ແລະ ຖືເອົາການປູກຊາເປັນອາຊີບສໍາຮອງ ໃນໄລຍະນັ້ນພໍຮອດລະດູຜະລິດເຂົ້າກໍໄດ້ພາກັນໄປຖາງປ່າເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າປະມານ 2-3 ເຮັກຕາ. ປີໃດຟ້າຝົນອໍານວຍຜົນຜະລິດກໍໄດ້ຫຼາຍກຸ້ມກິນ, ປີໃດຟ້າຝົນບໍ່ອໍານວຍສັດຕູພືດທໍາລາຍຜົນຜະລິດກໍ່ຕໍ່າ ເຮັດໃຫ້ຂາດເຂົ້າກິນເປັນເວລາ 2-3 ເດືອນຕໍ່ປີ.

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຂົ້າປ່າເພື່ອຊອກຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງຕາມທໍາມະຊາດໄປຂາຍ ແລ້ວຊື້ເຂົ້າມາກິນ ເພື່ອລ້ຽງຄອບຄົວ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດຄອບຄົວເວລານັ້ນຝືດເຄືອງ ເຮືອນຢູ່ບໍ່ຖາວອນ, ພາຫະນະຮັບໃຊ້ກໍ່ບໍ່ມີ, ເວລາເຈັບເປັນກໍ່ບໍ່ມີເງິນໄປປິ່ນປົວ. ຮອດທ້າຍປີ 2009 ເມືອງໄຊສະຖານ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢ່າງເປັນທາງການ ພັກ ແລະ ລັດ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຈັດສັນອາຊີບຄົງທີ່ ແລະ ໝັ້ນທ່ຽງໃຫ້ກ່ປະຊາຊົນ ຫັນເອົາການປູກ, ການລ້ຽງແບບທໍາມະຊາດກະແຈກກະຈາຍ ຫັນມາລ້ຽງແບບເປັນກຸ່ມ ຕິດພັນກັບການບໍລິການດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ສິນເຊື່ອທະນາຄານ ຍ້ອນເຫັນໄດ້ແນວນັ້ນລຸງຈຶ່ງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັບຄອບຄົວ ຈຶ່ງຕົກລົງກັນປ່ຽນອາຊີບຈາກການເຮັດໄຮ່ປູກເຂົ້າແບບເລື່ອນລອຍ ມາປູກຊາເປັນອາຊີບຫຼັກ ເພາະຊາສະແມດໃຫຍ່ເປັນຊາທີ່ໄດ້ມາດຖານ ເປັນທີ່ຕ້ອງການຂອງຜູ່ບໍລິໂພກ ແລະ ຕະຫຼາດຮອງຮັບຈາກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ, ປູກເທົ່າໃດກໍຍັງບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ.

ລຸງມີສວນຊາທັງໝົດ 6 ເຮັກຕາ ຖືວ່າປູກຫຼາຍກວ່າໝູ່; ປີໜຶ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊາໄດ້ 78 ລ້ານກີບ ນອກຈາກນັ້ນຄອບຄົວຂອງລຸງຍັງໄດ້ລ້ຽງສັດ, ຫາເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ຂາຍເຄື່ອງຍ່ອຍປີໜຶ່ງໄດ້ 20 ລ້ານກີບ ສັງລວມແລ້ວປີໜຶ່ງສາມາດສ້າງລາຍຮັບເຂົ້າໃນຄອບຄົວໄດ້ທັງໝົດ 98 ລ້ານກີບ ສະເລ່ຍໃສ່ຫົວຄົນໜຶ່ງພາຍໃນຄອບຄົວໄດ້ 12 ລ້ານກວ່າກີບຕໍ່ຄົນຕໍ່ປີ. ຈາກຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຂ້າງເທິງນັ້ນ ທຽບໃສ່ເມື່ອກ່ອນເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວຂອງລຸງດີຂຶ້ນຕາມລໍາດັບ ສາມາດສ້າງເຮືອນຢູ່ຖາວອນ, ມີເງິນສົ່ງລູກຫຼານຮຽນຕໍ່, ມີເງິນແຮໄວ້ໃຊ້ໃນຍາມຈໍາເປັນ.

ລຸງຍັງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນຕໍ່ໜ້າຄອບຄົວຂອງລຸງຍັງຈະໄດ້ພ້ອມໃຈກັນຂະຫຍາຍສວນຊາອອກຕື່ມອີກໃຫ້ໄດ້ 2-3 ເຮັກຕາ ພ້ອມທັງຈະອານຸລັກຮັກສາຕົ້ນຊາພັນພື້ນເມືອງດີໆໄວ້ ເຮັດແນວພັນເພື່ອປູກໃນປີຕໍ່ໆໄປ ແລະ ຄາດວ່າປີຕໍ່ໄປຄອບຄົວຂອງລຸງຈະມີລາຍຮັບຈາກການຂາຍຊາ, ຂາຍສັດ, ຂາຍເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ບໍລິການຄ້າຂາຍຍ່ອຍ ທັງໝົດ 100 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ.

ຂ່າວ: ບຸນທີ.