ຂ່າວດີ! ປັບລາຄານໍ້າມັນລົງທຸກຊະນິດ ເລີ່ມ18ກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ

ຂ່າວດີ! ປັບລາຄານໍ້າມັນລົງທຸກຊະນິດ ເລີ່ມ18ກັນຍາເປັນຕົ້ນໄປ

September 17, 2020 0 By admin

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າ ໄດ້ປະກາດປັບລາຄານໍ້າມັນ ແອັດຊັງພິເສດ ແລະ ແອັດຊັງທໍາມະດາ ລົງ 170 ກີບ/ລິດ, ສ່ວນກາງ
ຊວນ ປັບລົງ 240 ກີບ/ລິດ ເລີ່ມປະຕິບັດນັບແຕ່ເວລາ6:00ໂມງ ຂອງວັນທີ18 ກັນຍາ 2020.

ກະຊວງອຸດສາຫະກຳແລະການຄ້າໄດ້ອອກແຈ້ງການເລກທີ0850/ອຄ.ກຄພນ ລົງວັນທີ17ກັນຍາ 2020 ເຖິງສະມາຄົມນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ອາຍແກ໊ສ, ບັນດາບໍລິສັດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ປໍ້າຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ເລື່ອງ : ແຈ້ງປັບລົງລາຄາຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ລາຄາໃຫມ່ນີ້ ໃຫ້ເລີ່ມປະຕິບັດ ວັນທີ 18 ກັນຍາ 2020  ເວລາ 06:00 ໂມງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ການປັບລາຄາຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພີ່ມຄັງແຮຂຶ້ນ 50 ກີບ/ລິດ/ຊະນິດ, ປັບລາຄານໍ້າມັນ ແອັດຊັງພິເສດ ແລະ ແອັດຊັງທໍາມະດາ ລົງ 170 ກີບ/ລິດ, ສ່ວນກາງຊວນ ປັບລົງ 240 ກີບ/ລິດ.

ການຄິດໄລ່ເສຍພັນທະ ແລະ ຄ່າທໍານຽມຕ່າງໆ ແມ່ນໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຄິດໄລ່ເກັບຕາມທີ່ໄດ້ກໍານົດໄວ້ ໃນໂຄງສ້າງລາຄານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟສະບັບເລກທີ0744/ກຄພນ.ຄສລ, ລົງວັນທີ 17 ກັນຍາ 2020 ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ.

ແຈ້ງການສະບັບນີ້ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 0808/ອຄ.ກຄພນ, ລົງວັນທີ 03 ກັນຍາ 2020.

.