ປັບຂຶ້ນລາຄາຊີນໝູ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂາຍສູງສຸດບໍ່ເກີນ 44.000ກີບຕໍ່ກິໂລ

ປັບຂຶ້ນລາຄາຊີນໝູ່ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຂາຍສູງສຸດບໍ່ເກີນ 44.000ກີບຕໍ່ກິໂລ

September 16, 2020 0 By admin

ພະແນກອຸດສາຫະກຳການຄ້ານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ(ອຄ.ນວ) ແຈ້ງປັບໂຄງສ້າງລາຄາຊິ້ນໝູ່ ໂດຍກໍານົດຂາຍໜ້າຂຽງສູງສຸດບໍ່ເກີນ 44 ພັນກີບຕໍ່ກີໂລ  ເຊິ່ງເພີ່ມຂຶ້ນ 4 ພັນກີບ ຖ້າທຽບໃສ່ແຈ້ງການເລກທີ 0224/ອຄ.ນວ.ຄພນ ເມື່ອວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020.


ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2020 ອຄ.ນວ ອອກແຈ້ງການ ເລກທີ 1482/ອຄ.ນວ.ຄພນ, ເຖິງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ອຄ 9 ຕົວເມືອງ; ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕະຫຼາດ, ບັນດາຟາມລ້ຽງໝູ (ຜູ້ຜະລິດໝູ); ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດຊື້ສັດ-ຂາຍຊີ້ນ (ນາຍຮ້ອຍ), ຜູ້ຈຳໜ່າຍຊີ້ນໝູ່ (ລູກຂຽງ) ຕາມຮ້ານຄ້າແຜງລອຍໃນຕະຫຼາດ.


ແຈ້ງປັບລາຄາຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍຊີ້ນໝູ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍອີງຕາມ ດຳລັດ ເລກທີ 474/ນຍ, ລົງວັນທີ 18 ພະຈິກ 2010 ວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ,ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊີ້ນຳວຽກງານຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂັ້ນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສະບັບເລກທີ 0443/ຈນວ, ລົງວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2018; ອີງຕາມ ມະຕິກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ກ່ຽວກັບການເຫັນດີຮັບຮອງເອົາການກຳນົດ ໂຄງປະກອບລາຄາຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍຊີ້ນໝູ ຄັ້ງວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020.


ຫົວໜ້າພະແນກ ອຄ.ນວ ແຈ້ງມາຍັງທ່ານຫົວໜ້າຫ້ອງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ 9 ຕົວເມືອງ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕະຫຼາດ, ບັນດາຟາມລ້ຽງໝູ (ຜູ້ຜະລິດໝູ), ຜູ້ປະກອບການລະກິດຊື້ສັດ-ຂາຍຊີ້ນ (ນາຍຮ້ອຍ), ຜູ້ຈຳໜ່າຍຊີ້ນໝູ (ລູກຂຽງ) ຕາມຮ້ານຄ້າແຜງລອຍໃນຕະຫຼາດໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງນີ້:1. ລາຄາຢືນໜ້າຟາມ ຊື້-ຂາຍ ລາຄາສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 26.000 ກີບ/ກິໂລ; 2. ລາຄາຂາຍຍົກໝູໝົດໂຕ ທີ່ໄດ້ຂ້າ, ຄົວ ແລະ ຊ້ຳແຫຼະ ເປັນຊີ້ນລວມ ນາຍຮ້ອຍສົ່ງເຖິງລູກຂຽງຮອດຕະຫຼາດ ລາຄາສູງສູດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 31.000 ກີບ/ກິໂລ; 3. ລາຄາຂາຍຍ່ອຍຂອງລູກຂຽງ: ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ລາຄາສູງສູດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 44.000 ກີບ/ກິໂລ; ຊີ້ນໝູປະເພດ 2 ລາຄາສູງສຸດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 41.000 ກີບ/ກິໂລ.


ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຈ້ງການສະບັບນີ້ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2010 ເປັນຕົ້ນໄປ ຈົນກວ່າຈະມີການປ່ຽນແປງ ແລະ ປ່ຽນແທນແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0224/ອຄ.ນວ.ຄພນ, ລົງວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020. ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາເພື່ອຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການສະບັບນີ້ ໃຫ້ເຂັ້ມງວດ.

ກ່ອນໜ້ານີ້ ອຄ.ນວ ອອກ ແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0224/ອຄ.ນວ.ຄພນ, ລົງວັນທີ 30 ມັງກອນ 2020 ຄື: ກຳນົດລາຄາໝູຢືນໜ້າຟາມ ຊື້-ຂາຍ ລາຄາສູງສຸດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 23.500 ກີບ/ກິໂລ; ລາຄາຂາຍຍົກໝູໝົດໂຕ ທີ່ໄດ້ຂ້າ, ຄົວ ແລະ ຊ້ຳແຫຼະ ເປັນຊີ້ນລວມ ນາຍຮ້ອຍສົ່ງເຖິງລູກຂຽງຮອດຕະຫຼາດ ລາຄາສູງສູດບໍ່ໃຫ້ເກີນ 28.500 ກີບ/ກິໂລ; ລາຄາຂາຍຍ່ອຍຂອງລູກຂຽງ: ຊີ້ນໝູປະເພດ 1 ລາຄາສູງສູດ ບໍ່ໃຫ້ເກີນ 40.000 ກີບ/ກິໂລ

ທີ່ມາ: ຂ່າວເສດຖະກິດ ການຄ້າ