ໂຈແອນ ໂພທິວັດ (ໂຈແອນ) ຮອງອັນດັບໜຶ່ງນາງສາວລາວ 2019 ໃນຊຸດຊົນເຜົ່າ

ໂຈແອນ ໂພທິວັດ (ໂຈແອນ) ຮອງອັນດັບໜຶ່ງນາງສາວລາວ 2019 ໃນຊຸດຊົນເຜົ່າ

September 15, 2020 0 By admin

ໂຈແອນ ໂພທິວັດ (ໂຈແອນ), ຮອງອັນດັບໜຶ່ງນາງສາວລາວ 2019 ໃນຊຸດຊົນເຜົ່າບຣູ  ເຊິ່ງເປັນອີກຊົນເຜົ່າຫນຶ່ງທີ່ມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາຍາວນານ ໂດຍພື້ນຖານການດໍາລົງຊີວິດສ່ວນໃຫຍ່ຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ເຂດພາກກາງຫາພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍສະເພາະຢູ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ, ສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ.

ຊົນເຜົ່າດັ່ງກ່າວ, ມີຂະນົບທໍານຽມ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີອັນດີງາມທີ່ເປັນເອກະລັກ ທີ່ສໍາຄັນມີພາສາປາກເວົ້າເປັນຂອງຕົ້ນເອງອີກດ້ວຍ.

.

ໂຈແອນ ໂພທິວັດ (ໂຈແອນ), ຮອງອັນດັບໜຶ່ງນາງສາວລາວ 2019 ໃນຊຸດຊົນເຜົ່າຜູ້ໄທ ເຊິ່ງ ເປັນຊົນເຜົ່າໜຶ່ງທີ່ມີເອກະລັກການດຳລົງຊີວິດນັ້ນກໍ່ຄື ການເຮັດໄຮ່ ເຮັດນາ ແລະ ເຮັດສວນເພື່ອປູກເຂົ້າ ພືດທາດແປ້ງ, ເຜືອກ,ມັນ ແລະ ອື່ນໆ, ແລະ ຍັງໄດ້ມີການລ້ຽງສັດ ງົວ,ຄວາຍ, ໝູ,ໝາ ແລະ ສັດປີກຕ່າງໆ

.


ຊົນເຜົ່າ ຜູ້ໄທ ແມ່ນມາຈາກຄຳສັບວ່າ : “ໄທ້,ໄທ ຫຼື ໄຕ” ແລະ ອີກຢ່າງໜຶ່ງມາຈາກຄຳສັບທີ່ວ່າ “ໄທພູ” ໝາຍຄວາມວ່າຊົນເຜົ່ານີ້ ອົບພະຍົບມາຕາມສາຍພູ ແລ້ວລົງໄປຕັ້ງບ້ານເຮືອນຢູ່ເຂດທົ່ງພຽງ ແລະ ແຄມແມ່ນ້ຳ .

.

ທີ່ມາ:MISS LAOS ນາງສາວລາວ