ສ່ອງ11 ພາບງາມໆຂອງນ້ອງ ສຸດທິດາ Soudthida Pmbp ສາວຫຼວງພະບາງ

ສ່ອງ11 ພາບງາມໆຂອງນ້ອງ ສຸດທິດາ Soudthida Pmbp ສາວຫຼວງພະບາງ

June 23, 2020 0 By admin

ສາວຫຼວງພະບາງ ສຸດທິດາ Soudthida Pmbp ເຊິ່ງໄດ້ຊ່າງພາບຢ່າງ Alex phaphonxay ມາຖ່າຍຮູບໃຫ້ໂດດເດັ່ນງາມສະດູດຕາບັນດາໜຸ່ມໆ

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາບທີ6

ພາບທີ7

ພາບທີ8

ພາບທີ9

ພາບທີ10

ພາບທີ11