ບຸກຄະລາກອນນັບຮ້ອຍ ກຽມລົງຮາກຖານຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທຸກຍາກ 4 ແຂວງພາກເໜືອ

ບຸກຄະລາກອນນັບຮ້ອຍ ກຽມລົງຮາກຖານຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນທຸກຍາກ 4 ແຂວງພາກເໜືອ

September 10, 2020 0 By admin

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກກອງທຶນຫຼຸດຜ່ອນຄວາມທຸກຍາກ (ທລຍ) ໃຫ້ວ່າ: ປັດຈຸບັນນີ້, ທລຍ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ກໍາລັງຝຶກອົບຮົບບຸກຄະລາກອນຈໍານວນ 100 ຄົນ ໃຫ້ກາຍເປັນພັດທະນາກອນບ້ານທຸກຍາກ ເພື່ອລົງກໍ່ສ້າງຮາກຖານຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນໃນ 248 ບ້ານ ໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດຄອບຄົວ ແລະບັນຫາໂພສະນາການ ເຊິ່ງບ້ານເຫຼົ່ານີ້ ເປັນບ້ານທີ່ມີອັດຕາຄວາມທຸກຍາກສູງ ທີ່ນອນຢູ່ໃນ 12 ເມືອງບູລິມະສິດຊອງລັດ ໃນ 4 ແຂວງພາກເໜືອຄື: ຜົ້ງສາລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫົວພັນ ແລະອຸດົມໄຊ ເຊິ່ງແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການນີ້ ຈະດໍາເນີນໄປຮອດ ປີ 2024. ການຝຶກອົບຮົມພັດທະນາກອນດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ ຄາດວ່າຈະສໍາເລັດໃນວັນທີ 13 ກັນຍາ 2020.

ໃນວັນທີ 8 ກັນຍານີ້, ທ່ານ ຈິດ ທະວີໃສ ຜູ້ອໍານວຍການ ທລຍ ໃຫ້ສໍາພາດຕໍ່ສື່ວ່າ: ລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ທລຍ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້ ແລະພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຄັດເລືອກບຸກຄະລາກອນໜຸ່ມນ້ອຍຈາກບ້ານເປົ້າໝາຍຈໍານວນ 100 ຄົນ ທີ່ຫາຮຽນຈົບວິຊາຊີບໃໝ່ໃນລະດັບຊັ້ນສູງ ແລະປະລິນຍາ ມາຝຶກອົບຮົມຄວາມຮູ້ຮອບດ້ານຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງລັດ (ບໍ່ໄດ້ບັນຈຸເຂົ້າໃນລັດຖະກອນ), ພ້ອມກັບຈັດຫາເງື່ຶອນໄຂ ແລະອຸປະກອນເຊັ່ນ: ລົດຈັກ, ຄອມພິວເຕີພົກພາ, ເງິນເດືອນ ແລະສິ່ງຂອງຈໍາເປັນອື່ນໆ… ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງໄປຍັງບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ເພື່ອກໍ່ສ້າງຮາກຖານ, ຊ່ວຍເຫຼືອ ແລະນໍາພາປະຊາຊົນ ສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍການປູກຝັງ-ລ້ຽງສັດ ແລະ ຈັດຫາຕະຫຼາດເພື່ອສົ່ງອອກຂາຍ, ຫຼີກລ່ຽງການເພິ່ງພາທໍາມະຊາດທີ່ມີລາຍຮັບບໍ່ແນ່ນອນ ແລະ ບໍ່ໄປຕາມທິດພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງລັດ.

ຂໍ້ມູນ: CRI