ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນປູນ

ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ໃນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນປູນ

September 8, 2020 0 By admin

ວັນທີ 4 ກັນຍາ 2020 ທີ່ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຈັດພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການລິເລີ່ມຂະບວນການວາງແຜນຄຸ້ມຄອງຮ່ວມ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນປູນ ລະຫວ່າງອົງການ ຈັດຕັ້ງລັດ ຕາງໜ້າໂດຍກົມປ່າໄມ້ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ກັບ ອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ (IUCN).


ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບຟັງກ່ຽວກັບປະຫວັດການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນປູນ ລວມເຖິງ ບັນດາກິດຈະກຳການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຜົນສຳເລັດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມນັ້ນ ພິທີຍັງໄດ້ຮັບຟັງ ການປະກອບຄຳຄິດເຫັນກ່ຽວກັບແຜນການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນປູນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການກຳນົດ ວຽກແຜນຈຸດສຸມຂອງໂຄງການໄລຍະໃໝ່ 2020-2025 ເພື່ອແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ແຕ່ລະຂັ້ນຄຸ້ມຄອງ ເປັນອັນລະອຽດໃນແຕ່ລະດ້ານ

ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳຂອງໂຄງການ ໄດ້ດຳເນີນໄປຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະ ມີຄວາມເປັນເອກະພາບທັງ 2 ຝ່າຍ.


ເປັນກຽດລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ແລະ ທ່ານ ປອ ນາງ ນາຕາເຣຍ ເພີວູຊີນາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການອົງການສາກົນເພື່ອການອະນຸລັກທຳມະຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໂດຍມີບັນດາທ່ານຕາງໜ້າອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງເຂົ້າຮ່ວມ.