ຈັບກຸມຄົນລາວ 30 ຄົນທີ່ກໍາລັງລັກຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງ

ຈັບກຸມຄົນລາວ 30 ຄົນທີ່ກໍາລັງລັກຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງ

September 7, 2020 0 By admin

ອີງຕາມໜັງສືພິມ The Nation ປະເທດໄທ ໄດ້ລາຍງານ ໃນວັນທີ 05/09/2020 ໄດ້ຈັບກຸມ ຄົນລາວ ຈໍານວນ 30 ຄົນ ມາຈາກ ເມືອງວາປີ ແຂວງສາລະວັນ ສປປ ລາວ ລັກຂ້າມແມ່ນໍ້າຂອງ ມາຈັງຫວັດ ອຸບົນ ແລະ ກໍາລັງຫາຊອກລົດບັດສ ເພື່ອເດີນທາງຕໍ່ ໄປກຸງເທບ, ປະເທດໄທ.

ສໍາລັບຜູ້ລັກລອບເຂົ້າມາປະເທດໄທ ໃນເທື່ອນີ້ ປະກອບມີ ຜູ້ຊາຍ 9 ຄົນ, ຍິງ 17 ຄົນ ແລະ ເດັກນ້ອຍອີກ 4 ຄົນ. ທັງໝົດແມ່ນບໍ່ມີເອກະສານຄົບຖ້ວນ ແລະສາລະພາບວ່າ ມີຈຸດປະສົງ ເຂົ້າປະເທດໄທ ເພື່ອໄປຊອກວຽກເຮັດ ໂດຍໄດ້ຈ່າຍເງິນ 5,000 ບາດ ສະກຸນເງິນໄທ ໃຫ້ ເອເຈັນຊີ ຢູ່ລາວ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດ ສົ່ງພວກເຂົາເຈົ້າໃຫ້ໄປຮອດ ກຸງເທບ ໄດ້.