ໂຄງການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນລາວ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ 12 ບ້ານຢູ່ເມືອງເຟືອງ

ໂຄງການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນລາວ ມອບເຄື່ອງຊ່ວຍເຫລືອໃຫ້ 12 ບ້ານຢູ່ເມືອງເຟືອງ

September 5, 2020 0 By admin

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-3 ກັນຍາ 2020 ທ່ານ ນາງ ເອັມມາ ຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງ ການພັດທະນາທ້ອງຖິ່ນລາວ/030 ລຸກຊຳບວກ, ພ້ອມດ້ວຍທີມງານ ໄດ້ສົມທົບກັບພະນັກງານຫ້ອງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງເມືອງເຟືອງ, ແຂວງວຽງຈັນ ໄດ້ນຳເອົາເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອປະເພດເຂົ້າສານ: ເຂົ້າໜຽວ ແລະເຂົ້າຈ້າວ ຈຳນວນ 22.600 ກິໂລ ມູນຄ່າ 178.540.000 ກີບ.

ໃນນີ້ ໄດ້ມອບໃຫ້ 12 ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ ຄື: ບ້ານສີສະອາດ, ປາກງ້ວາ, ນາໃໝ່, ນາບອນ, ນ້ຳປຸ່ງ, ໜອງປໍ, ໂພນແບ່ງ, ນ້ຳໄຮ, ໂພນແຍງ, ນາເມືອງ, ໂພນສະຫວ່າງ ແລະ ບ້ານແສນໄຊ ໃນຈໍານວນ 366 ຄົວເຮືອນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບສະເພາະຄອບຄົວທີ່ອານາຖາ, ຄອບຄົວທຸກຍາກ, ຄົວເຮືອນມີຄົນພິການ ໄດ້ຮັບ 80 ກິໂລ/ຄົວເຮືອນ.

ສະເພາະຄອບຄົວທີ່ເຂົ້າບໍ່ກຸ້ມກິນຕະຫຼອດປີແມ່ນໄດ້ຮັບ 60 ກິໂລ/ຄົວເຮືອນ ແລະຍັງໄດ້ມອບເງິນຈຳນວນ 2.400.000 ໃຫ້ຄອບຄົວອານາຖາຈຳນວນ 6 ຄອບຄົວ.


ນອກຈາກນີ້ບັນດາບ້ານເປົ້າໝາຍ ຍັງຈະໄດ້ຮັບເຄື່ອງສຸກຂະອະນາໄມ, ສຸຂາພິ ບານ ໃຫ້ທຸກຄົວເຮືອນ, ຫ້ອງການບ້ານ ແລະໂຮງຮຽນອີກດ້ວຍ ທັ້ງນີ້ ກໍເພຶ່ອເປັນປະກອບສ່ວນ, ຊຸກຍູ້ ສົ່ງເສີມ, ທັງເປັນການບັນເທົາຄວາມຂາດເຂີນທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນບາງບ້ານຢູ່ເມືອງເຟືອງ ໃນໄລຍະການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ -19 ເຊິ່ງມີຜົນກະທົບທາງກົງໃນການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນຢູ່ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການໃຫ້ມີຊີວິດການເປັນຢູ່ທີ່ດີຂຶ້ນ.

.


Cr: ແຂວງວຽງຈັນອອນລາຍ