ກະຊວງ ຮສສ ກັບ ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການສະຫນອງຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ລົງໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ

ກະຊວງ ຮສສ ກັບ ກະຊວງພາຍໃນ ຮ່ວມມືກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການສະຫນອງຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ລົງໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ

September 2, 2020 0 By admin

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກ ການຮ່ວມມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການສະຫນອງຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ລົງໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ລະຫວ່າງ ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ, ກະຊວງພາຍໃນແລະ ກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັັດດີການສັງຄົມ ໃນວັນທີ 31 ສິງຫາ 2020, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ອົງການປະກັນສັງຄົມແຫ່ງຊາດ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂດຍເປັນກຽດເຂົ້າຮວ່ມ ຂອງ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັັດດີການສັງຄົມ ແລະ ທ່ານ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ , ພ້ອມດວ້ມຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.


ພິທີດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ແມ່ນເປັນລະບົບເກັບກຳຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ການສະຫນອງແຮງງານ ຊຶ່ງຂໍ້ມູນຄວາມຕ້ອງການແຮງງານ ແມ່ນຂໍ້ມູນຕຳແຫນ່ງງານວ່າງຂອງຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ມີການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຫົວຫນ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຈາກກົມທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ; ແຕ່ສຳລັບຂໍ້ມູນການສະຫນອງທີ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນ ຈາກຄົນວ່າງງານ, ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່, ຜູ້ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ, ຜູ້ຕ້ອງການປ່ຽນວຽກ.

ການລົງທະບຽນໃນລະບົບນີ້ ລ້ວນແລ້ວແຕ່ແມ່ນຄົນລາວ ທີ່ມາລົງທະບຽນເພື່ອຕ້ອງການວຽກເຮັດງານທຳ ຊຶ່ງການລົງທະບຽນໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ຜ່ານມາ ນຳໃຊ້ເບີໂທລະສັບ ເປັນຂໍ້ມູນຫລັກໃນການຢັ້ງຢືນການນຳໃຊ້ຂອງບຸກຄົນ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນສອດຄ່ອງຕາມຫລັກການຂອງສາກົນ, ພ້ອມທັງລົງທະບຽນເປັນ ລະຫັດປະຈຳຕົວບຸກຄົນ ແມ່ນເຫັນວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ ຕໍ່ກັບລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕະຫລາດແຮງງານ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຂໍ້ມູນຜູ້ທີ່ມາລົງທະບຽນໃນລະບົບດັ່ງກ່າວ ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນຍິ່ງຂຶ້ນ.

(ຂ່າວສານຮສສ)