ປະມວນພາບງງານເດີນແບບການກຸສົນ ຄືນທີ2 ໂຄງການຮ່ວມປັນຮັກ ເພື່ອສົມທົບທຶນສ້າງອາຄານຮຽນໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຫ້ວຍຕັ້ງນາຍ

ປະມວນພາບງງານເດີນແບບການກຸສົນ ຄືນທີ2 ໂຄງການຮ່ວມປັນຮັກ ເພື່ອສົມທົບທຶນສ້າງອາຄານຮຽນໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຫ້ວຍຕັ້ງນາຍ

August 31, 2020 0 By admin

ປະມວນພາບງງານເດີນແບບການກຸສົນ ຄືນທີ2 (ວັນທີ30 ສິງຫາ 2020 ) ຂອງໂຄງການຮ່ວມປັນຮັກ ເພື່ອສົມທົບທຶນສ້າງອາຄານຮຽນໂຮງຮຽນປະຖົມບ້ານຫ້ວນຕັ້ງນາຍ ເມືອງສາສີ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງເປັນຜົນງານການຖ່າຍຮູບຂອງຊ່າງພາບ Jidmani Sook

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາບທີ6

ພາບທີ7

ພາບທີ8

ພາບທີ9

ພາບທີ10

ພາບທີ11

ພາບທີ12

ພາບທີ13

ພາບທີ14

ພາບທີ15

ພາບທີ16

ພາບທີ17

ພາບທີ18