ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງປາກຊັນ ຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ 4  ມູນຄ່າ21ລ້ານໂດລາ ຄືບໜ້າແລ້ວ 23,7%

ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງປາກຊັນ ຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ 4 ມູນຄ່າ21ລ້ານໂດລາ ຄືບໜ້າແລ້ວ 23,7%

August 27, 2020 0 By admin

Media Laos,ກອງປະຊຸມຄະນະຊີ້ນຳໂຄງການຂັ້ນແຂວງ ຄັ້ງທີ 02 ຂອງໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວທາງອະນຸພາກພື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ 4 ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 27 ສິງຫາ 2020 ຢູ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ວຽງນາມ ດວງພະຈັນ ຫົວໜ້າກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງ ໂຍທາທິການແລະຂົນສົ່ງ, ທ່ານ ບຸນເສັງ ປະທຳມະວົງ ຮອງເຈົ້າແຂວງບໍລິຄຳໄຊ, ປະທານຄະນະຊີ້ນຳຂັ້ນແຂວງ, ມີຄະນະກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ເຈົ້າເມືອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.


ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຕາມແລວອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ 4 ແມ່ນໂຄງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ແລະ ທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຈຳນວນໜຶ່ງ ໃນການປັບປຸງການບໍລິການສະພາບແວດລ້ອມໃນຕົວເມືອງ ແລະ ຍົກລະດັບການຂະຫຍາຍຕົວ ໃນຂົງເຂດເສດຖະກິດຂອງເມືອງປາກຊັນ ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດອະນຸພາກພື້ນແຕ່ແໜືອເຖິງໃຕ້.

ໂຄງການນີ້ມີ 2 ໜ້າວຽກໃຫຍ່ທີ່ສຳຄັນ ຄື: ປັບປຸງພື້ນຖານໂຄງລ່າງສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງປາກຊັນ ແລະ ວຽກງານປັບປຸງ ປະກອບມີ 4 ໜ້າວຽກງານຍ່ອຍຄື: ການກໍ່ສ້າງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອ ບັນຈຸ 220.000 ມ3 ມີອາຍຸການນຳໃຊ້ 20 ປີ, ກໍ່ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຝົນ ມີຄວາມຍາວ 23 ກິໂລແມັດ, ກໍ່ສ້າງລະບົບບຳບັດນ້ຳເປື້ອນ 4 ຈຸດ ສາມາດບຳບັດນ້ຳໄດ້ທັງໝົດ 900 ແມັດກ້ອນຕໍ່ວັນ ແລະ ທໍ່ລະບາຍນ້ຳເປື້ອນ 20 ກິໂລແມັດ.

ກໍ່ສ້າງຕາໜ່າງກັນຕະຝັ່ງເຈື່ອນ ມີຄວາມຍາວ 1.840 ແມັດ ແລະ ສ້າງຂີດຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງ ນັບແຕ່ທ້າຍປີ 2019 ໄດ້ສຳເລັດການກຳນົດຫົວໜ່ວຍລາຄາທົດແທນ ແລະ ນະໂຍບາຍຊົດເຊີຍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກບັນດາໂຄງການຍ່ອຍໃນຕົວເມືອງປາກຊັນ, ສຳເລັດການຈັດກອງປະຊຸມ, ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການປະກອບເອກສະສານຕ່າງໆກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວ ມາເຖິງປະຈຸບັນ ທັງໝົດແມ່ນມີຄວາມຄືບໜ້າຢູ່ 23,7%.

ໄລຍະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການແມ່ນ 5 ປີ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມັງກອນ ປີ 2019 ແລະ ຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນທັນວາ ປີ 2023 ລວມມູນຄ່າທັງໝົດແມ່ນປະມານ 21,8 ລ້ານ ໂດລາສະຫະລັດ ໃນນັ້ນ ທຶນຊ່ວຍເຫຼືອລ້າຈາກທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ 19.847.394 ໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ທຶນສົມທົບຈາກລັດຖະບານ ສປປ ລາວ 2.154.606 ໂດລາສະຫະລັດ.


ສຳລັບແຜນໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນສືບຕໍ່ລົງສຳຫຼວດເພື່ອຢັ້ງຢືນຈຸດທີ່ຕັ້ງຂອງໂຄງການ DEWAT ຕົວເມືອງປາກຊັນຄືນໃໝ່, ສືບຕໍ່ເກັບກຳຂໍ້ມູນຊັບສິນເພື່ອທົດແທນໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ກະກຽມເອກະສານການປະມູນໂຄງການຍ່ອຍ ເພື່ອປະມູນໂຄງການຮ່ອງລະບາຍນ້ຳຝົນ ໃນທ້າຍປີ 2020 ແລະ ກະກຽມເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜ່ານແບບເບື້ອງຕົ້ນ ແລະ ແບບລະອຽດຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງຕາໜ່າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນແຄມນ້ຳຊັນ.