ປະກາດຕັ້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ

ປະກາດຕັ້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ

August 25, 2020 0 By admin

ໃນຕອນບ່າຍວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020 ນີ້ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດໄດ້ມີພິທີໂຮມຊຸມນຸມປະກາດການສ້າງຕັ້ງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງທ່ານ  ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດ, ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ  ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ,  ພາກດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.


ທ່ານ ອາລຸນໄຊ ສູນນະລາດ  ກ່າວໃນພິທີວ່າ: ເນື່ອງຈາກວ່າຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງການເມືອງ-ສັງຄົມ, ແມ່ນການຈັດຕັ້ງໜຶ່ງທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງປະກອບລະບົບການເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ, ມີທາດແທ້ ແລະ ລັກສະນະປະຕິວັດ. ສະນັ້ນ ມັນຈຶ່ງກາຍເປັນຂໍ້ຈຳກັດໃນການເຄື່ອນໄຫວພົວພັນກັບທຸກກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ (ທັງຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ສາກົນ), ຂໍ້ຈຳກັດນັ້ນແມ່ນມາຈາກຄວາມບໍ່ເຂົ້າໃຈຂອງມະຫາຊົນຕໍ່ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ.

ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ແມ່ນອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊາວໜຸ່ມລາວບັນດາເຜົ່າ, ມີພາລະບົດບາດເປັນຜູ້ເຕົ້າໂຮມ, ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ເປັນຕົວແທນແຫ່ງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງຊາວໜຸ່ມ, ປັດຈຸບັນມີສະມາຊິກ 6 ແສນກວ່າຄົນ ຫຼື ປະມານ 30 ສ່ວນຮ້ອຍຂອງຈຳນວນຊາວໜຸ່ມທັງໝົດ, ໃນແຕ່ລະປີພວກເຮົາສາມາດຂະຫຍາຍສະມາຊິກໃໝ່ໄດ້ເກືອບ 43 ພັນຄົນ, ແຕ່ວ່າໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນຈຳນວນຄົນທີ່ພົ້ນຈາກກະສຽນເຍົາວະຊົນຂຶ້ນເປັນຊາວໜຸ່ມມີຈຳນວນປະມານ 18 ພັນຄົນ, ນັ້ນສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໃນແຕ່ລະປີຍັງມີຈຳນວນຊາວໜຸ່ມ 137 ພັນຄົນທີ່ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ບໍ່ສາມາດຄຸ້ມຄອງເຂົາເຈົ້າໄດ້, ອີກຢ່າງໜຶ່ງ, ຄວາມສາມາດດ້ານຕ່າງໆຂອງຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວທີ່ຈະເຕົ້າໂຮມ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມຈຳນວນຊາວໜຸ່ມດັ່ງກ່າວພັດຈຳກັດ. ສະນັ້ນ, ມັນຕ້ອງການໃຫ້ມີການຈັດຕັ້ງຊາວໜຸ່ມ ທີ່ມີລັກສະນະມະຫາຊົນກວ້າງຂວາງ ມາຮັບຜິດຊອບກຳລັງຊາວໜຸ່ມທີ່ບໍ່ແມ່ນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວຢູ່ທຸກພາກສ່ວນຂອງສັງຄົມ.


ວັດຖຸປະສົງຂອງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວແມ່ນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສຶກສາອົບຮົມ, ເຕົ້າໂຮມເອົາຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມທີ່ຢູ່ທຸກຄົງເຂດວຽກງານຂອງສັງຄົມລາວ ລວມທັງຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມລາວທີ່ແມ່ນສັນຊາດລາວ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ມີຄວາມສາມັກຄີ, ຮັກເຊື້ອແພງຊາດ ແລະ ສົ່ງເສີມຫົວຄິດປະດິດສ້າງເຂົ້າໃນການປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍລະບອບປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນ ຕາມທິດສັງຄົມນິຍົມ, ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຮັ່ງມີຜາສຸກ, ປະເທດຊາດມັ່ງຄັ່ງເຂັ້ມແຂງ, ສັງຄົມສາມັກຄີປອງດອງ, ມີປະຊາທິປະໄຕ ຍຸຕິທຳ ແລະ ສີວິໄລ.

ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສັງຄົມຂອງຊາວໜຸ່ມລາວບັນດາເຜົ່າ, ໂດຍແມ່ນພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ມອບໝາຍໃຫ້ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເປັນຜູ້ຂົນຂວາຍສ້າງຕັ້ງ ທັງເປັນແກນນໍາໃນການເຄື່ອນໄຫວ, ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວປະກອບດ້ວຍຊາວໜຸ່ມບັນດາເຜົ່າ, ຊັ້ນຄົນ, ສາສະໜາ, ສາຂາອາຊີບທີ່ມີຄວາມຕື່ນຕົວ, ສະໝັກໃຈປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນຂະບວນການລວມ ເພື່ອພາລະກິດປົກປັກຮັກສາ ແລະ ສ້າງສາພັດທະນາປະເທດຊາດ. ແມ່ນການຈັດຕັ້ງສັງຄົມທີ່ກ້ວາງຂວາງຂອງຊາວໜຸ່ມລາວບັນດາເຜົ່າ, ເຄື່ອນໄຫວພາຍໃຕ້ລັດຖະທໍາມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆ ຂອງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໂດຍແມ່ນ ຄະນະຊາວໜຸ່ມ ປະຊາຊົນ ປະຕິວັດລາວ ເປັນແກນນຳ,

ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ ຂຽນຫຍໍ້ວ່າ: ” ສຊລ ” ຂຽນເປັນພາສາອັງກິດ: Lao Youth Federation (LYF). ລະບົບການຈັດຕັ້ງຂອງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວມີ 3 ຂັ້ນຄື້: 1) ຂັ້ນສູນກາງ, 2) ຂັ້ນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ, 3) ຂັ້ນເມືອງ, ເທດສະບານ ແລະ ນະຄອນ.

ສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ ແມ່ນຄະນະຊາວໜຸ່ມປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວແຕ່ລະຂັ້ນເປັນແກນນໍາ ເພື່ອເຂົ້າຫາ, ເຕົ້າໂຮມເອົາຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມ, ຊາວຜຸ້ອອກແຮງງານ, ຊາວໜຸ່ມນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ, ຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມປັນຍາຊົນ, ຊາວໜຸ່ມຄ້າຂາຍ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມທີ່ມີພາລະບົດບາດໃນການເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນອາຍຸຂອງຊາວໜຸ່ມ-ໄວໜຸ່ມລາວ (15-35ປີ) ທັງພາຍໃນ ແລະ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ແມ່ນອົງການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ ບຸກຄະລາກອນທີ່ຈະມາປະກອບເຂົ້າໃນໂຄງປະກອບບຸກຄະລາກອນປະກອບມີ ປະທານ, ຮອງປະທານ, ຄະນະກຳມະການກວດກາ ແລະ ຄະນະບໍລິຫານງານສະຫະພັນຊາວໜຸ່ມລາວ.


ໃນພິທີທີ່ມີຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນນີ້ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງການໂອລົມຂອງ ສະຫາຍ ປອ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ກຳມະການກົມການເມືອງສູນກາງພັກ, ປະທານສູນກາງແນວລາວສ້າງຊາດຕື່ມອີກ.