ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ  ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງທ່າແຂກ ຕາມແລວທາງອະນຸພາກຟື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ

ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງທ່າແຂກ ຕາມແລວທາງອະນຸພາກຟື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ເຊິ່ງມີມູນຄ່າຫຼາຍສິບລ້ານໂດລາ

August 25, 2020 0 By admin

ກອງປະຊຸມ ປະເມີນຄວາມຄືບໜ້າ ຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງທ່າແຂກ ຕາມແລວທາງອະນຸພາກຟື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ IV ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 25 ສິງຫາ 2020 ທີ່ພະແນກໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງແຂວງຄຳມ່ວນ ໂດຍມີ ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ ຮອງເຈົ້າແຂວງໆ ຄຳມ່ວນ, ທ່ານ ປອ ວຽງນາມ ດວງພະຈັນ ຫົວໜ້າກົມເຄຫາ ແລະ ຜັງເມືອງ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີບັນດາຊ່ຽວຊານຈາກໂຄງການ, ພະແນກການ, ຂະແໜງການຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.


ໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງ ຕາມແລວທາງອະນຸພາກຟື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ IV ແມ່ນໂຄງການສົມທົບທຶນລະຫວ່າງ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ກັບ ລັດຖະບານແຫ່ງ ສ ປປ ລາວ ເຊິ່ງປະກອບມີ 2 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງປາກຊັນ ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ເມືອງທ່າແຂກ ແຂວງຄຳມ່ວນ ລວມມີມູນຄ່າທັງໝົດ 54,06 ລ້ານໂດລາ, ເຊິ່ງມີໄລຍະເວລາໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 5 ປີ (2019-2023) ມີຈຸດປະສົງໃນການເສີມສ້າງໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນຂອງແລວທາງອະນຸພາກຟື້ນແມ່ນໍ້າຂອງ ໂດຍຜ່ານໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຕົວເມືອງ ຕາມແລວທາງເສດຖະກິດເໜືອ-ໃຕ້ ທີ່ເຊື່ອມ ສ ປປ ລາວ ກັບ ສປປ ຈີນ, ໄທ ແລະ ມຽນມ້າ.

ສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງທ່າແຂກປະກອບມີ 5 ກິດຈະກໍາຫຼັກຄື: ກໍ່ສ້າງຮ່ອງລະບາຍນໍ້າໃນຕົວເມືອງ 5 ສາຍຮ່ອງ, ມີຄວາມຍາວປະມານ 9 ກິໂລແມັດ, ຕິດຕັ້ງປະຕູນໍ້າ ແລະ ຈັກດູດນໍ້າ 4 ແຫ່ງ, ກໍ່ສ້າງອ່າງບຳບັດນໍ້າເປື້ອນແບບບໍ່ລວມສູນຂະໜາດນ້ອຍ 4 ແຫ່ງ ສາມາດບຳບັດນໍ້າເປື້ອນໄດ້ປະມານ 200 ແມັດກ້ອນຕໍ່ມື້.

ປັບປຸງສະໜາມກຳຈັດຂີ້ເຫຍື້ອແບບສຸຂະອະນາໄມ ເຊິ່ງສາມາດບັນຈຸປະມານ 300.000 ແມັດກ້ອນ ໃນນີ້ລວມທັງການສ້າງເສັ້ນທາງ, ຄອງລະບາຍນໍ້າ, ຫ້ອງການ ພ້ອມທັງປະກອບພາຫະນະໃນການເກັບມ້ຽນຂີ້ເຫຍື້ອ, ລົດອັດບົດຂີ້ເຫຍື້ອກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງ 4 ແຫ່ງ, ມີຄວາມຍາວປະມານ 4 ກິໂລແມັດ,

ປັບປຸງຟື້ນຟູບູລະນະໃຈກາງຕົວເມືອງເກົ່າ ແລະ ອະນຸລັກມໍລະດົກຂອງຕົວເມືອງ ເພື່ອເປັນສູນກາງການທ່ອງທ່ຽວ, ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວແບບຍືນຍົງ ແລະ ປ້າຍບອກທິດທາງການສັນຈອນຕ່າງໆ ພາຍໃນຕົວເມືອງ.

ສໍາລັບຄວາມຄືບໜ້າຂອງບັນດາກິດຈະກຳຕ່າງໆ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໄດ້ສໍາເລັດໃນການສໍາຫຼວດ, ວັດແທກ, ເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ການອອກແບບນຳສະເໜີຊ່ຽວຊານທີ່ປຶກສາ ເພື່ອກວດກາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ແທດເໝາະກັບພື້ນທີ່ຕົວຈິງ ລວມເຖິງການຄິດໄລ່ມູນຄ່າຊົດເຊີຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຖືກຜົນກະທົບຈາກໂຄງການ.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ບັນດາຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຍັງໄດ້ພ້ອມກັນຄົ້ນຄ້ວາປະກອບຄຳຄິດເຫັນ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍ.