ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 3 ຄັ້ງ ທີ່ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຮງສຸດວັດໄດ້ 3,6 ຣິກເຕີ

ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ 3 ຄັ້ງ ທີ່ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ແຮງສຸດວັດໄດ້ 3,6 ຣິກເຕີ

August 25, 2020 0 By admin

ກົມອຸຕຸນິຍົມ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ  ໄດ້ລາຍງານສະພາບແຜນດິນໄຫວໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2020 ເວລາ 21:16 ໂມງວ່າ: ໄດ້ພົບສັນຍານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວພາຍໃນປະເທດລາວ ຈຳນວນ 3 ຄັ້ງ ໃນບໍລິເວນເຂດບ້ານສາລາ, ເມືອງໄຊສະຖານ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ສະພາບຂອງການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ມີຂະໜາດນ້ອຍມມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້.

ເຫດເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ຄັ້ງທີ 1 ໃນເວລາ 21:16:07 ຂອງໂມງທ້ອງຖິ່ນ ຈຸດສູນກາງ ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 19.415°N ແລະ ເສັ້ນແວງທີ່ 101.261°E ຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 3,2 ຣິກເຕີ ເຊີ່ງມີຄວາມເລີກຈາກເທີງໜ້າດິນປະມານ 6 ກິໂລແມັດ ຈຸດສູນກາງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ແມ່ນໄກຈາກຕົວເທດສະບານ ເມືອງໄຊສະຖານ ປະມານ 16 ກິໂລແມັດ.

ຕໍ່ມາໃນເວລາ 21:27:05 ຂອງໂມງທ້ອງຖີ່ນ ກໍ່ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຂຶ້ນເປັນ ຄັ້ງທີ 2 ຈຸດສູນກາງເສັ້ນຂະໜານທີ່ 19.415°N ແລະ ເສັ້ນແວງທີ່ 101.247°E ຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 3,6 ຣິກເຕີ ເຊິ່ງມີຄວາມເລີກຈາກເທີງໜ້າດິນປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ຈຸດສູນກາງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນໄກຈາກຕົວເທດສະບານ ເມືອງໄຊສະຖານ ປະມານ 16 ກິໂລແມັດ.

ມາໃນເວລາ 22:01:31 ຂອງໂມງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວອີກ ຄັ້ງທີ 3 ເຊິ່ງເກີດໄລລຽງເວລາດຽວກັນບໍ່ຮອດ 1 ຊົ່ວໂມງ ຈຸດສູນກາງ ເສັ້ນຂະໜານທີ່ 19.519°N ແລະ ເສັ້ນແວງທີ່ 101.323°E ຄວາມແຮງສັ່ນສະເທືອນວັດແທກໄດ້ 2,4 ຣິກເຕີ ເຊີ່ງມີຄວາມເລີກຈາກເທິງໜ້າດິນປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ຈຸດສູນກາງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວແມ່ນໃກຈາກຕົວເທດສະບານ ເມືອງໄຊສະຖານ ປະມານ 17 ກິໂລແມັດ.

ທັງນີ້, ເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວໃນເບື້ອງຕົ້ນຍັງບໍ່ມີລາຍງານຜົນເສຍຫາຍ.