ສ່ອງສາວງາມ  ມາພ້ອມຊຸດປັກດິ້ງຫຼວງພະບາງ ງາມເດັ່ນມີເອກະລັກ

ສ່ອງສາວງາມ ມາພ້ອມຊຸດປັກດິ້ງຫຼວງພະບາງ ງາມເດັ່ນມີເອກະລັກ

August 20, 2020 0 By admin

ສະບາຍດີ ຈະພາມາສອດສ່ອງສາວງາມ ມາພ້ອມຊຸດປັກດິ້ງຫຼວງພະບາງ ງາມເດັ່ນມີເອກະລັກ ເຊິ່ງເປັນຜົນງານຈາກເພຈMirror image.

ພາບທີ1

ພາບທີ2

ພາບທີ3

ພາບທີ4

ພາບທີ5

ພາບທີ6

ພາບທີ7

ພາບທີ8

ພາບທີ9

Cr:Mirror image