ຄກລ ເລັ່ງປະຕິບັດບັນດາຕົວຄາດໝາຍ ສູ້ຊົນເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ສາມາດບັນລຸຜົນສຳເລັດ

ຄກລ ເລັ່ງປະຕິບັດບັນດາຕົວຄາດໝາຍ ສູ້ຊົນເກັບກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃຫ້ສາມາດບັນລຸຜົນສຳເລັດ

August 19, 2020 0 By admin

ຂປລ. ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2020 ນີ້, ໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ (ຄກລ) ຈະເລັ່ງໃສ່ປະ ຕິບັດແຜນບັນດາຕົວຄາດໝາຍສູ້ຊົນ ຂອງບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ໃຫ້ສາມາດບັນລຸໄດ້ຕົວເລກຜົນສຳເລັດ ຕາມແຜນປະຕິບັດງານ ທີ່ໄດ້ມີການສະເໜີປັບປຸງ ແລະ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດຢ່າງເປັນທາງການ, ເພື່ອຮັບ ປະກັນໄດ້ຜົນສຳເລັດຂອງແຜນປີ.

ເຖິງແມ່ນວ່າໄລຍະຜ່ານມາ ການປະຕິບັດງານພາກສະໜາມ ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ຈາກການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ບັນຫາດ້ານງົບປະມານກໍຕາມ, ທ່ານ ບຸນພາມິດ ໂສມວິຈິດ ຜູ້ອຳນວຍການໂຄງການເກັບກູ້ລະເບີດແຫ່ງຊາດ ກ່າວໃນກອງປະຊຸມຂະແໜງການແກ້ໄຂບັນຫາລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ທີ່ຕົກຄ້າງຢູ່ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 18 ສິງຫາ 2020 ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.


ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ຄກລ ຈະສູ້ຊົນປະຕິບັດຕົວຕາມເລກຄາດໝາຍ ຂອງບັນດາໜ້າວຽກຕ່າງໆ ໂດຍສະເພາະ ວຽກງານໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງໃຫ້ໄດ້ 182 ບ້ານ, ວຽກງານສຳຫລວດບໍ່ແມ່ນດ້ານວິຊາການ 61 ບ້ານ, ວຽກງານສຳຫລວດດ້ານວິຊາການ 1.890 ເຮັກຕາ, ວຽກງານເກັບກູ້ 1.403 ເຮັກຕາ. ພ້ອມກັນນີ້, ດ້ານວຽກງານທຳລາຍເຄື່ອນທີ່, ວຽກງານກົນຈັກຕັດຫຍ້າໃຫ້ໄດ້ 100 ເຮັກຕາ ແລະ ວຽກງານກົນຈັກທຳລາຍລະເບີດລູກຫວ່ານ ໃຫ້ໄດ້ 49,8 ເຮັກຕາ.


ນອກຈາກນີ້, ຄກລ ຍັງໄດ້ກຳນົດທິດທາງແຜນການຈຸດສຸມ ໂດຍຈະເລັ່ງໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກດັ່ງນີ້: ສືບຕໍ່ຂົນຂວາຍລະດົມທຶນ ຈາກບັນດາຜູ້ໃຫ້ທຶນຕ່າງໆ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານຂອງ ຄກລ ໃນ 9 ແຂວງທົ່ວປະເທດ.

ພ້ອມນີ້, ໄດ້ກະກຽມໃຫ້ແກ່ການທົບທວນແຜນດໍາເນີນງານປະຈໍາປີ 2020 ໄລຍະ 6 ເດືອນ ເພື່ອດັດແກ້ບາງເປົ້າໝາຍ ແລະ ແຜນກິດຈະກຳ ຂອງບັນດາໜ່ວຍງານ ຫ້ອງການໃຫຍ່ ຄກລ ແລະ 9 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ແລະ ພ້ອມກັນສືບຕໍ່ຝຶກອົບຮົມວຽກງານດ້ານວິຊາການ ແລະ ຊຸກຍູ້ພະນັກງານວິຊາການ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຄົ້ນຄວ້າວຽກງານການປະຕິບັດງານ ຕິດພັນກັບໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ ໃຫ້ບັນລຸຕາມຄາດໝາຍຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງສຸດ.


ຂ່າວ: ມະນີທອນ ພາບປະກອບ ໂດຍ:ຣາຊະວົງສ໌